Παρατηρητήριο Covid-19

Για την αντιμετώπιση της πανδημίας από τον κορωνοϊό (covid-19) και των συνεπειών της στη υγειονομική κατάσταση της χώρας καθώς και στην οικονομική και κοινωνική ζωή κρίθηκε απαραίτητη η θέσπιση και λειτουργία ενός ευέλικτου και ολιγομελούς εισηγητικού οργάνου, μιας Κυβερνητικής Επιτροπής, που θα αξιολογεί άμεσα τυχόν νέα δεδομένα και θα ενεργεί για την έγκαιρη διαχείριση οποιασδήποτε έκτακτης ή τακτικής ανάγκης προκύψει, προς διασφάλιση της υγείας του πληθυσμού με ταυτόχρονη  προσπάθεια ελαχιστοποίησης των συνεπειών στην οικονομία. Τα στοιχεία και τα δεδομένα  συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας από το Παρατηρητήριο Covid19, επικεφαλής του οποίου είναι ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων.

Οι πολίτες μπορούν να έχουν πρόσβαση στις εβδομαδιαίες εκθέσεις που προετοιμάζει το Παρατηρητήριο για την  Κυβερνητική Επιτροπή.

Παρατηρητήριο Covid19

15η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

14η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

13η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

12η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

11η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

10η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

9η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

8η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

7η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

6η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

5η Έκθεση Κυβερνητικής επιτροπής

Παρατηρητήριο Covid19

4η Έκθεση Κυβερνητικής Επιτροπής

Παρατηρητήριο Covid19

3η Έκθεση Κυβερνητικής Επιτροπής

Παρατηρητήριο Covid19

2η Έκθεση Κυβερνητικής Επιτροπής

Παρατηρητήριο Covid19

1η Έκθεση Κυβερνητικής Επιτροπής