Παρατηρητήριο Covid-19

Για την αντιμετώπιση της πανδημίας από τον κορωνοϊό (covid-19) και των συνεπειών της στη υγειονομική κατάσταση της χώρας καθώς και στην οικονομική και κοινωνική ζωή κρίθηκε απαραίτητη η θέσπιση και λειτουργία ενός ευέλικτου και ολιγομελούς εισηγητικού οργάνου, μιας Κυβερνητικής Επιτροπής, που θα αξιολογεί άμεσα τυχόν νέα δεδομένα και θα ενεργεί για την έγκαιρη διαχείριση οποιασδήποτε έκτακτης ή τακτικής ανάγκης προκύψει, προς διασφάλιση της υγείας του πληθυσμού με ταυτόχρονη  προσπάθεια ελαχιστοποίησης των συνεπειών στην οικονομία. Τα στοιχεία και τα δεδομένα  συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας από το Παρατηρητήριο Covid19, επικεφαλής του οποίου είναι ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων.

Οι πολίτες μπορούν να έχουν πρόσβαση στις εβδομαδιαίες εκθέσεις που προετοιμάζει το Παρατηρητήριο για την  Κυβερνητική Επιτροπή.

Παρατηρητήριο Covid19

84η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

83η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

82η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

81η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

80η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

79η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

78η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

77η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

76η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

75η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

74η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

73η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

72η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

71η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

70η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

69η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

68η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

67η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

66η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

65η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

64η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

63η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

62η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

61η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

60η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

59η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

58η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

57η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

56η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

55η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

54η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

53η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

52η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

51η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

50η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

49η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

48η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

47η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

46η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

45η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

44η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

43η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

42η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

41η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

40η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

39η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

38η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

37η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

36η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

35η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου