Παρατηρητήριο Covid-19

Για την αντιμετώπιση της πανδημίας από τον κορωνοϊό (covid-19) και των συνεπειών της στη υγειονομική κατάσταση της χώρας καθώς και στην οικονομική και κοινωνική ζωή κρίθηκε απαραίτητη η θέσπιση και λειτουργία ενός ευέλικτου και ολιγομελούς εισηγητικού οργάνου, μιας Κυβερνητικής Επιτροπής, που θα αξιολογεί άμεσα τυχόν νέα δεδομένα και θα ενεργεί για την έγκαιρη διαχείριση οποιασδήποτε έκτακτης ή τακτικής ανάγκης προκύψει, προς διασφάλιση της υγείας του πληθυσμού με ταυτόχρονη  προσπάθεια ελαχιστοποίησης των συνεπειών στην οικονομία. Τα στοιχεία και τα δεδομένα  συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας από το Παρατηρητήριο Covid19, επικεφαλής του οποίου είναι ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων.

Οι πολίτες μπορούν να έχουν πρόσβαση στις εβδομαδιαίες εκθέσεις που προετοιμάζει το Παρατηρητήριο για την  Κυβερνητική Επιτροπή.

Παρατηρητήριο Covid19

53η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

52η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

51η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

50η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

49η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

48η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

47η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

46η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

45η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

44η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

43η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

42η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

41η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

40η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

39η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

38η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

37η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

36η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

35η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

34η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

33η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

32η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

31η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

30η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

29η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

28η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

27η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

26η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

25η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

24η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

23η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

22η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

21η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

20η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

19η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

18η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

17η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

16η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

15η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

14η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

13η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

12η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

11η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

10η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

9η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

8η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

7η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

6η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

5η Έκθεση Κυβερνητικής επιτροπής

Παρατηρητήριο Covid19

4η Έκθεση Κυβερνητικής Επιτροπής