Παρατηρητήριο Covid-19

Για την αντιμετώπιση της πανδημίας από τον κορωνοϊό (covid-19) και των συνεπειών της στη υγειονομική κατάσταση της χώρας καθώς και στην οικονομική και κοινωνική ζωή κρίθηκε απαραίτητη η θέσπιση και λειτουργία ενός ευέλικτου και ολιγομελούς εισηγητικού οργάνου, μιας Κυβερνητικής Επιτροπής, που θα αξιολογεί άμεσα τυχόν νέα δεδομένα και θα ενεργεί για την έγκαιρη διαχείριση οποιασδήποτε έκτακτης ή τακτικής ανάγκης προκύψει, προς διασφάλιση της υγείας του πληθυσμού με ταυτόχρονη  προσπάθεια ελαχιστοποίησης των συνεπειών στην οικονομία. Τα στοιχεία και τα δεδομένα  συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας από το Παρατηρητήριο Covid19, επικεφαλής του οποίου είναι ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων.

Οι πολίτες μπορούν να έχουν πρόσβαση στις εβδομαδιαίες εκθέσεις που προετοιμάζει το Παρατηρητήριο για την  Κυβερνητική Επιτροπή.

Παρατηρητήριο Covid19

108η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

107η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

106η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

105η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

104η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

103η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

101η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

102η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

100η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

99η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

98η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

97η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

96η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

95η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

94η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

93η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

92η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

91η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

90η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

89η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

88η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

87η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

86η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

85η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

84η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

83η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

82η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

81η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

80η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

79η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

78η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

77η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

76η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

75η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

74η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

73η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

72η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

71η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

70η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

69η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

68η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

67η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

66η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

65η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

64η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

63η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

62η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

61η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

60η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Covid19

59η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου