Παρατηρητήριο Covid19

84η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 6 – 12 Ιανουαρίου 2022 Η 84η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 6 – 12 Ιανουαρίου 2022 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες παρατήρησης, που

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

83η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 30 Δεκεμβρίου 2021 – 5 Ιανουαρίου 2022 Η 83η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 30 Δεκεμβρίου 2021 – 5 Ιανουαρίου 2022 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

82η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 23 – 29 Δεκεμβρίου 2021 Η 82η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 23 – 29 Δεκεμβρίου 2021 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες παρατήρησης, που

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

81η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 16 – 22 Δεκεμβρίου 2021 Η 81η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 16 – 22 Δεκεμβρίου 2021 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες παρατήρησης, που

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

80η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 9 – 15 Δεκεμβρίου 2021 Η 80η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 9 – 15 Δεκεμβρίου 2021 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες παρατήρησης, που

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

79η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 2 – 8 Δεκεμβρίου 2021 Η 79η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 2 – 8 Δεκεμβρίου 2021 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες παρατήρησης, που

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

78η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 25 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2021 Η 78η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 25 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2021 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

77η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 18 – 24 Νοεμβρίου 2021 Η 77η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 18 – 24 Νοεμβρίου  2021 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες παρατήρησης, που

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

76η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 11 – 17 Νοεμβρίου 2021 Η 76η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 11 – 17 Νοεμβρίου  2021 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες παρατήρησης, που

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

75η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 4 – 10 Νοεμβρίου 2021 Η 75η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 4 – 10 Νοεμβρίου  2021 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες παρατήρησης, που

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ