Παρατηρητήριο Covid19

108η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 23 – 29 Ιουνίου 2022 Η 108η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 23 – 29 Ιουνίου 2022 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες παρατήρησης, που

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

107η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 16 – 22 Ιουνίου 2022 Η 107η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 16 – 22 Ιουνίου 2022 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες παρατήρησης, που

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

106η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 9 – 15 Ιουνίου 2022 Η 106η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 9 – 15 Ιουνίου 2022 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες παρατήρησης, που

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

105η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 2 – 8 Ιουνίου 2022 Η 105η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 2 – 8 Ιουνίου 2022 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες παρατήρησης, που

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

104η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 26 Μαΐου – 1 Ιουνίου 2022 Η 104η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 26 Μαΐου – 1 Ιουνίου 2022 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

103η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 19 – 25 Μαΐου 2022 Η 103η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 19 – 25 Μαΐου 2022 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες παρατήρησης, που

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

101η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 5 – 11 Μαΐου 2022 Η 101η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 5 – 11 Μαΐου 2022 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες παρατήρησης, που

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

102η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 12 – 18 Μαΐου 2022 Η 102η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 12 – 18 Μαΐου 2022 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες παρατήρησης, που

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

100η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 28 Απριλίου – 4 Μαΐου 2022 Η 100η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 28 Απριλίου – 4 Μαΐου 2022 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

99η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 21 – 27 Απριλίου 2022 Η 99η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 21 – 27 Απριλίου 2022 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες παρατήρησης, που

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ