Παρατηρητήριο Covid19

68η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 16 – 22 Σεπτεμβρίου 2021 Η 68η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 16 – 22 Σεπτεμβρίου  2021 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες παρατήρησης, που

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

67η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 9 – 15 Σεπτεμβρίου 2021 Η 67η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 9 – 15 Σεπτεμβρίου  2021 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες παρατήρησης, που

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

66η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 2 – 8 Σεπτεμβρίου 2021 Η 66η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 2 – 8 Σεπτεμβρίου  2021 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες παρατήρησης, που

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

65η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 26 Αυγούστου – 1 Σεπτεμβρίου 2021 Η 65η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 26 Αυγούστου – 1 Σεπτεμβρίου  2021 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

64η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 19 – 25 Αυγούστου 2021 Η 64η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 19 – 25 Αυγούστου  2021 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες παρατήρησης, που

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

63η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 12 – 18 Αυγούστου 2021 Η 63η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 12 – 18 Αυγούστου  2021 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες παρατήρησης, που

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

62η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 5 – 11 Αυγούστου 2021 Η 62η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 5 – 11 Αυγούστου  2021 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες παρατήρησης, που

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

61η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 29 Ιουλίου – 4 Αυγούστου 2021 Η 61η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 29 Ιουλίου – 4 Αυγούστου  2021 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

60η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 22 – 28 Ιουλίου 2021 Η 60η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 22 – 28 Ιουλίου  2021 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες παρατήρησης, που

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

59η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 15 – 21 Ιουλίου 2021 Η 59η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 15 – 21 Ιουλίου  2021 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες παρατήρησης, που

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ