Παρατηρητήριο Covid19

98η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 14 – 20 Απριλίου 2022 Η 98η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 14 – 20 Απριλίου 2022 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες παρατήρησης, που

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

97η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 7 – 13 Απριλίου 2022 Η 97η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 7 – 13 Απριλίου 2022 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες παρατήρησης, που

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

96η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 31 Μαρτίου – 6 Απριλίου 2022 Η 96η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 31 Μαρτίου – 6 Απριλίου 2022 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

95η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 24 – 30 Μαρτίου 2022 Η 95η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 24 – 30 Μαρτίου 2022 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες παρατήρησης, που

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

94η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 17 – 23 Μαρτίου 2022 Η 94η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 17 – 23 Μαρτίου 2022 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες παρατήρησης, που

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

93η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 10 – 16 Μαρτίου 2022 Η 93η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 10 – 16 Μαρτίου 2022 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες παρατήρησης, που

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

92η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 3 – 9 Μαρτίου 2022 Η 92η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 3 – 9 Μαρτίου 2022 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες παρατήρησης, που

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

91η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 24 Φεβρουαρίου – 2 Μαρτίου 2022 Η 91η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 24 Φεβρουαρίου – 2 Μαρτίου 2022 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

90η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 17 – 23 Φεβρουαρίου 2022 Η 90η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 17 – 23 Φεβρουαρίου 2022 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες παρατήρησης, που

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

89η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 10 – 16 Φεβρουαρίου 2022 Η 89η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 10 – 16 Φεβρουαρίου 2022 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες παρατήρησης, που

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ