Παρατηρητήριο Covid19

78η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 25 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2021 Η 78η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 25 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2021 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

77η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 18 – 24 Νοεμβρίου 2021 Η 77η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 18 – 24 Νοεμβρίου  2021 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες παρατήρησης, που

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

76η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 11 – 17 Νοεμβρίου 2021 Η 76η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 11 – 17 Νοεμβρίου  2021 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες παρατήρησης, που

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

75η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 4 – 10 Νοεμβρίου 2021 Η 75η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 4 – 10 Νοεμβρίου  2021 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες παρατήρησης, που

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

74η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 28 Οκτωβρίου – 3 Νοεμβρίου 2021 Η 74η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 28 Οκτωβρίου – 3 Νοεμβρίου  2021 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

73η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 21 – 27 Οκτωβρίου 2021 Η 73η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 21 – 27 Οκτωβρίου  2021 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες παρατήρησης, που

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

72η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 14 – 20 Οκτωβρίου 2021 Η 72η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 14 – 20 Οκτωβρίου  2021 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες παρατήρησης, που

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

71η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 7 – 13 Οκτωβρίου 2021 Η 71η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 7 – 13 Οκτωβρίου  2021 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες παρατήρησης, που

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

70η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 30 Σεπτεμβρίου – 6 Οκτωβρίου 2021 Η 70η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 30 Σεπτεμβρίου – 6 Οκτωβρίου  2021 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

69η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 23 – 29 Σεπτεμβρίου 2021 Η 69η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 23 – 29 Σεπτεμβρίου  2021 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες παρατήρησης, που

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ