Παρατηρητήριο Covid19

88η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 3 – 9 Φεβρουαρίου 2022 Επιτελική Σύνοψη Η 88η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 3 – 9 Φεβρουαρίου 2022 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

87η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 27 Ιανουαρίου – 2 Φεβρουαρίου 2022 Η 87η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 27 Ιανουαρίου – 2 Φεβρουαρίου 2022 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

86η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 20 – 26 Ιανουαρίου 2022 Η 86η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 20– 26 Ιανουαρίου 2022 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες παρατήρησης, που είχαν

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

85η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 13 – 19 Ιανουαρίου 2022 Η 85η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 13 – 19 Ιανουαρίου 2022 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες παρατήρησης, που

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

84η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 6 – 12 Ιανουαρίου 2022 Η 84η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 6 – 12 Ιανουαρίου 2022 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες παρατήρησης, που

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

83η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 30 Δεκεμβρίου 2021 – 5 Ιανουαρίου 2022 Η 83η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 30 Δεκεμβρίου 2021 – 5 Ιανουαρίου 2022 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

82η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 23 – 29 Δεκεμβρίου 2021 Η 82η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 23 – 29 Δεκεμβρίου 2021 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες παρατήρησης, που

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

81η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 16 – 22 Δεκεμβρίου 2021 Η 81η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 16 – 22 Δεκεμβρίου 2021 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες παρατήρησης, που

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

80η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 9 – 15 Δεκεμβρίου 2021 Η 80η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 9 – 15 Δεκεμβρίου 2021 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες παρατήρησης, που

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

79η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 2 – 8 Δεκεμβρίου 2021 Η 79η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 2 – 8 Δεκεμβρίου 2021 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες παρατήρησης, που

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ