• Σχέδιο σταδιακής αποκλιμάκωσης περιοριστικών μέτρων

Γέφυρα ασφαλείας για μια νέα καθημερινότητα (επισυνάπτεται)

A bridge of safety toward a new daily reality (english version)

Το σχέδιο σταδιακής αποκλιμάκωσης περιοριστικών μέτρων για την Υγεία

A bridge of safety toward a new way of daily living (Health)

Το σχέδιο σταδιακής αποκλιμάκωσης περιοριστικών μέτρων για τις Μετακινήσεις

A bridge of safety towards a new way of daily living (Transportation)

Το σχέδιο σταδιακής αποκλιμάκωσης περιοριστικών μέτρων για τον Δημόσιο Τομέα

A bridge of safety towards a new way of daily living (Public Sector)

Το σχέδιο σταδιακής αποκλιμάκωσης περιοριστικών μέτρων για την Οικονομική δραστηριότητα

A bridge of safety towards a new way of daily living (Economic Activity)

Σχέδιο σταδιακής αποκλιμάκωσης περιοριστικών μέτρων για την Παιδεία

Progressive Reopening of Schools, Universities and other Units of the Ministry of Education and Religious Affairs (Education)

Σχέδιο σταδιακής αποκλιμάκωσης περιοριστικών μέτρων για τις Αθλητικές δραστηριότητες

Μέτρα Δημόσιας Υγείας

Διευκρινίσεις για τις Οικονομικές Δραστηριότητες που επαναλειτουργούν στις 4 Μαΐου

Μέτρα στήριξης του Πολιτισμού και των εργαζομένων του

Κανόνες Λειτουργίας Οργανωμένων Παραλιών

Επαναφορά της Οικονομικής Δραστηριότητας, 3ο & 4ο Στάδιο (18 & 25 Μαΐου)

Επανεκκίνηση της Ελληνικής Οικονομίας

Restart of the Greek Economy

Επαναφορά Οικονομικών δραστηριοτήτων, 6ο & 7ο στάδιο (3η Ιουνίου)

Οδηγίες ΠΟΥ για τη σωστή χρήση της μάσκας (pdf)

Σχέδιο Υπηρεσιών Υγείας για τη Νησιωτική Χώρα

Health Plan Services for the Greek Islands

Άνοιγμα Τουρισμού

Αποφεύγουμε τα 3 Κ – Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Μένουμε ασφαλείς στον καύσωνα – Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Εβδομαδιαία Τακτική Ενημέρωση Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας