Ημέρα: 2 Νοεμβρίου 2021

Μέτρα για ναυτιλία – Οργανική σύνθεση πλοίων από 01.04.2021 έως και 30.09.2021

Για το χρονικό διάστημα από την 10η Οκτωβρίου 2020 έως και την 31.03.2021, στα πλοία υπό ελληνική σημαία, άνω των 3000 κ.ο.χ., που έχουν νηολογηθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.δ. 2687/1953 (Α΄ 317), δεν εφαρμόζονται οι απαιτήσεις οργανικής σύνθεσης της οικείας εγκριτικής απόφασης και δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται. Η χρονική περίοδος …

Μέτρα για ναυτιλία – Οργανική σύνθεση πλοίων από 01.04.2021 έως και 30.09.2021 Read More »

Μέτρα για Ναυτικούς – Μέτρα στήριξης ναυτικής εργασίας

1. Ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις – πλοιοκτήτες – εφοπλιστές που πλήττονται σημαντικά από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 βάσει των ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, δύνανται να παρατείνουν ή να θέτουν αρχικώς σε αναστολή συμβάσεις ναυτολόγησης ναυτολογημένων ναυτικών, εξαιρουμένου του προσωπικού ασφαλείας – φύλαξης, των πλοίων, συμπεριλαμβανομένων των ναυτικών επαγγελματικών αλιευτικών πλοίων ολικού μήκους είκοσι …

Μέτρα για Ναυτικούς – Μέτρα στήριξης ναυτικής εργασίας Read More »

Μέτρα για ναυτικούς-Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε ναυτικούς – μέλη πληρώματος πλοίων που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων από 17 Σεπτεμβρίου 2021 ώρα 12.00, σε ναυτικούς – μέλη πληρώματος πλοίων

Πεδίο εφαρμογής: Το μέτρο αφορά α) στους ναυτικούς, μέλη πληρώματος επιβατηγών ή επιβατηγών/οχηματαγωγών πλοίων που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων, β) μέλη πληρώματος και λοιπό προσωπικό επιβατηγών/κρουαζιερόπλοιων που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών από και προς ελληνικό λιμένα. γ) μέλη πληρώματος φορτηγών πλοίων και δεξαμενόπλοιων που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές, δ) μέλη πληρώματος θαλάσσιων ταξί και …

Μέτρα για ναυτικούς-Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε ναυτικούς – μέλη πληρώματος πλοίων που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων από 17 Σεπτεμβρίου 2021 ώρα 12.00, σε ναυτικούς – μέλη πληρώματος πλοίων Read More »

73η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 21 – 27 Οκτωβρίου 2021 Η 73η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 21 – 27 Οκτωβρίου  2021 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες παρατήρησης, που είχαν ήδη διαφανεί από τις προηγούμενες εκθέσεις, επαληθεύονται ή αντιστρέφονται με την προσθήκη ολοένα και περισσότερων επικαιροποιημένων δεδομένων. Στον άξονα …

73η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου Read More »

72η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 14 – 20 Οκτωβρίου 2021 Η 72η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 14 – 20 Οκτωβρίου  2021 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες παρατήρησης, που είχαν ήδη διαφανεί από τις προηγούμενες εκθέσεις, επαληθεύονται ή αντιστρέφονται με την προσθήκη ολοένα και περισσότερων επικαιροποιημένων δεδομένων. Στον άξονα …

72η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου Read More »

Μέτρα για μείωση ανταποδοτικών λιμενικών δικαιωμάτων

1. Τα πάσης φύσεως ανταποδοτικά δικαιώματα προσόρμισης, παραβολής/πλεύρισης, πρυμνοδέτησης και ελλιμενισμού των πλοίων/πλωτών ναυπηγημάτων, καθώς και των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, πλην κρουαζιερόπλοιων, μειώνονται κατά ποσοστό 20%, για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020, καθώς και Ιανουάριο 2021 2. Σε περίπτωση που οι υπόχρεοι έχουν προκαταβάλει μηνιαία, εξαμηνιαία ή ετήσια δικαιώματα προσόρμισης, πρυμνοδέτησης και παραβολής/πλεύρισης, η …

Μέτρα για μείωση ανταποδοτικών λιμενικών δικαιωμάτων Read More »