Για το χρονικό διάστημα από την 10η Οκτωβρίου 2020 έως και την 31.03.2021, στα πλοία υπό ελληνική σημαία, άνω των 3000 κ.ο.χ., που έχουν νηολογηθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.δ. 2687/1953 (Α΄ 317), δεν εφαρμόζονται οι απαιτήσεις οργανικής σύνθεσης της οικείας εγκριτικής απόφασης και δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται. Η χρονική περίοδος παρατάθηκε, με την Αριθμ. 2241.2/19406/2021απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για το χρονικό διάστημα από 01.04.2021 έως και 30.09.2021.

ΦΕΚ Β΄ 1085/ 22.03.2021 (προηγ. ΦΕΚ Α 214/06.11.2020, αρθ. 76  (προηγ. ΦΕΚ 2032Β/29-5-2020, ΦΕΚ 84Α/13-4-20 αρθ. 64)