Η κυβέρνηση με γνώμονα την  προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορονοϊού SARS-COV-2 και λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις της επιστημονικής επιτροπής προχωρά στον προσωρινό περιορισμό για δεκατέσσερις (14) ημέρες, επιβεβαιωμένων θετικών κρουσμάτων κορονοϊού SARS-COV-2, για τις ακόλουθες κατηγορίες 

 α) πρόσωπα που στερούνται μόνιμης κατοικίας στην Ελληνική Επικράτεια,

β) πρόσωπα  που διαμένουν σε δομές φιλοξενίας και  γ) πρόσωπα που κατοικούν σε χώρους διαμονής, που δεν τους επιτρέπουν την τήρηση των ενδεδειγμένων κανόνων υγιεινής, τήρησης αποστάσεων ή και απομόνωσής τους ως θετικών κρουσμάτων, οι οποίοι δεν χρήζουν εισαγωγής ή περαιτέρω νοσηλείας σε δημόσιο νοσοκομείο, για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διασπορά κορονοϊού SARS-COV-2 στην ελληνική Επικράτεια, κατά τα αναφερόμενα στην από 12.10.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού SARS-COV-2.

Δ1α/Γ.Π.οικ.59624/ 25.9.2020 (Β’ 4138)

Δ1α/Γ.Π.οικ. 64866,ΦΕΚ 4495Β΄/12.10.2020