100η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 28 Απριλίου – 4 Μαΐου 2022 Η 100η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 28 Απριλίου – 4 Μαΐου 2022 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες παρατήρησης, που είχαν ήδη διαφανεί από τις προηγούμενες εκθέσεις, επαληθεύονται ή αντιστρέφονται με την προσθήκη ολοένα και περισσότερων επικαιροποιημένων δεδομένων. …

100η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου Read More »