98η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 14 – 20 Απριλίου 2022 Η 98η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 14 – 20 Απριλίου 2022 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες παρατήρησης, που είχαν ήδη διαφανεί από τις προηγούμενες εκθέσεις, επαληθεύονται ή αντιστρέφονται με την προσθήκη ολοένα και περισσότερων επικαιροποιημένων δεδομένων. Στον άξονα …

98η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου Read More »