97η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 7 – 13 Απριλίου 2022 Η 97η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 7 – 13 Απριλίου 2022 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες παρατήρησης, που είχαν ήδη διαφανεί από τις προηγούμενες εκθέσεις, επαληθεύονται ή αντιστρέφονται με την προσθήκη ολοένα και περισσότερων επικαιροποιημένων δεδομένων. Στον άξονα …

97η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου Read More »