Ημέρα: 4 Απριλίου 2022

95η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 24 – 30 Μαρτίου 2022 Η 95η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 24 – 30 Μαρτίου 2022 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες παρατήρησης, που είχαν ήδη διαφανεί από τις προηγούμενες εκθέσεις, επαληθεύονται ή αντιστρέφονται με την προσθήκη ολοένα και περισσότερων επικαιροποιημένων δεδομένων. Στον άξονα …

95η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου Read More »

94η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 17 – 23 Μαρτίου 2022 Η 94η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 17 – 23 Μαρτίου 2022 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες παρατήρησης, που είχαν ήδη διαφανεί από τις προηγούμενες εκθέσεις, επαληθεύονται ή αντιστρέφονται με την προσθήκη ολοένα και περισσότερων επικαιροποιημένων δεδομένων. Στον άξονα …

94η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου Read More »