91η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 24 Φεβρουαρίου – 2 Μαρτίου 2022 Η 91η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 24 Φεβρουαρίου – 2 Μαρτίου 2022 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες παρατήρησης, που είχαν ήδη διαφανεί από τις προηγούμενες εκθέσεις, επαληθεύονται ή αντιστρέφονται με την προσθήκη ολοένα και περισσότερων επικαιροποιημένων δεδομένων. …

91η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου Read More »