88η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 3 – 9 Φεβρουαρίου 2022 Επιτελική Σύνοψη Η 88η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 3 – 9 Φεβρουαρίου 2022 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες παρατήρησης, που είχαν ήδη διαφανεί από τις προηγούμενες εκθέσεις, επαληθεύονται ή αντιστρέφονται με την προσθήκη ολοένα και περισσότερων επικαιροποιημένων δεδομένων. …

88η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου Read More »