87η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 27 Ιανουαρίου – 2 Φεβρουαρίου 2022 Η 87η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 27 Ιανουαρίου – 2 Φεβρουαρίου 2022 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες παρατήρησης, που είχαν ήδη διαφανεί από τις προηγούμενες εκθέσεις, επαληθεύονται ή αντιστρέφονται με την προσθήκη ολοένα και περισσότερων επικαιροποιημένων δεδομένων. …

87η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου Read More »