71η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 7 – 13 Οκτωβρίου 2021 Η 71η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 7 – 13 Οκτωβρίου  2021 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες παρατήρησης, που είχαν ήδη διαφανεί από τις προηγούμενες εκθέσεις, επαληθεύονται ή αντιστρέφονται με την προσθήκη ολοένα και περισσότερων επικαιροποιημένων δεδομένων. Στον άξονα …

71η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου Read More »