70η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 30 Σεπτεμβρίου – 6 Οκτωβρίου 2021 Η 70η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 30 Σεπτεμβρίου – 6 Οκτωβρίου  2021 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες παρατήρησης, που είχαν ήδη διαφανεί από τις προηγούμενες εκθέσεις, επαληθεύονται ή αντιστρέφονται με την προσθήκη ολοένα και περισσότερων επικαιροποιημένων δεδομένων. …

70η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου Read More »