Ημέρα: 8 Σεπτεμβρίου 2021

65η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 26 Αυγούστου – 1 Σεπτεμβρίου 2021 Η 65η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 26 Αυγούστου – 1 Σεπτεμβρίου  2021 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες παρατήρησης, που είχαν ήδη διαφανεί από τις προηγούμενες εκθέσεις, επαληθεύονται ή αντιστρέφονται με την προσθήκη ολοένα και περισσότερων επικαιροποιημένων δεδομένων. …

65η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου Read More »