Ημέρα: 24 Αυγούστου 2021

63η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 12 – 18 Αυγούστου 2021 Η 63η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 12 – 18 Αυγούστου  2021 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες παρατήρησης, που είχαν ήδη διαφανεί από τις προηγούμενες εκθέσεις, επαληθεύονται ή αντιστρέφονται με την προσθήκη ολοένα και περισσότερων επικαιροποιημένων δεδομένων. Στον άξονα …

63η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου Read More »