Ημέρα: 31 Μαΐου 2021

COVID_MAP_TRACKING_TITLE_EN

Tracking Covid-19 Greece || [Reference Date: 2021-07-22]Δείτε την σελίδα στα Ελληνικά The four-level preparedness map corresponds to 4 colours (red, orange, yellow and green) based on epidemiological indicators used by the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) and the World Health Organization (WHO).The epidemiological map will be produced weekly at the level of …

COVID_MAP_TRACKING_TITLE_EN Read More »

51η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 20 – 26 Μαΐου 2021 Η 51η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 20 – 26 Μαΐου 2021 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες παρατήρησης, που είχαν ήδη διαφανεί από τις προηγούμενες εκθέσεις, επαληθεύονται ή αντιστρέφονται με την προσθήκη ολοένα και περισσότερων επικαιροποιημένων δεδομένων. Στον άξονα …

51η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου Read More »