Κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και στο πλαίσιο της ανάγκης λήψης μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, καθίσταται υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας  σε χώρους γραφείων δημοσίων υπηρεσιών όταν υπάρχει επαφή με το κοινό. Η υποχρεωτικότητα της χρήσης αφορά τόσο στο προσωπικό όσο και στο κοινό που προσέρχεται για εξυπηρέτηση.

Δ1α/ΓΠ.οικ.48002/28-7-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 3131)