• Συμβουλές υγείας για τη ζέστη κατά τη διάρκεια της επιδημίας της COVID-19