Η πλατφόρμα https://3d-makers.gov.gr λειτουργεί σαν γέφυρα που φέρνει σε επαφή, συνδέει και υποστηρίζει κεντρικά τις έκτακτες ανάγκες στον τομέα της Υγείας προσφορά εξοπλισμού από πολίτες, ομάδες, και φορείς που συνδράμουν καθημερινά ως 3d-makers σε μια πρωτοφανή προσπάθεια ανάσχεσης της πανδημίας στην Ελλάδα. Βασίζεται στη διάδοση και διδασκαλία ψηφιακών δεξιοτήτων μέσα από την εφαρμογή του crowdsourcing σε κρατικό επίπεδο με στόχο να εξελιχθεί και να δημιουργήσει ένα πλαίσιο με μακροπρόθεσμη προοπτική ενίσχυσης του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας.