Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πανδημία την πανδημία COVID-19 χορηγούνται οικονομικές ενισχύσεις  ύψους 19,9 εκατ. ευρώ σε χοίρο, μαύρο χοίρο και μέλι .

Τα ποσά που έχουν εγκριθεί είναι:

  • 253,56€ για κάθε χοιρομητέρα με συνολικό ποσό 15.500.123 €.
  • 353,46 € για κάθε χοιρομητέρα ή κάπρο μαύρου χοίρου με συνολικό ποσό 1.200.000 €.
  • 3,39 € για κάθε κυψέλη με συνολικό ποσό 3.201.877 €.

Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 19.902.000€.

Θα ακολουθήσει πρόσκληση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για υποβολή αίτησης σε ηλεκτρονική πλατφόρμα και σε όσους παραγωγούς έχει χορηγηθεί επιστρεπτέα προκαταβολή θα υπάρξει παρακράτηση του 50% του ποσού.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ