Οικονομικές Ενισχύσεις ύψους 19,9 εκατ. € σε χοίρο, μαύρο χοίρο και μέλι λόγω των επιπτώσεων της νόσου COVID -19.

Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πανδημία την πανδημία COVID-19 χορηγούνται οικονομικές ενισχύσεις  ύψους 19,9 εκατ. ευρώ σε χοίρο, μαύρο χοίρο και μέλι . Τα ποσά που έχουν εγκριθεί είναι: 253,56€ για κάθε χοιρομητέρα με συνολικό ποσό 15.500.123 €. 353,46 € για κάθε χοιρομητέρα ή κάπρο μαύρου χοίρου με συνολικό ποσό 1.200.000 €. 3,39 …

Οικονομικές Ενισχύσεις ύψους 19,9 εκατ. € σε χοίρο, μαύρο χοίρο και μέλι λόγω των επιπτώσεων της νόσου COVID -19. Read More »