• Μένουμε Ασφαλείς – Παράταση της υποχρέωσης κατ’ οίκον προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη χώρα

Παρατείνεται έως τις 31.05.2020, το μέτρο του προσωρινού κατ’ οίκον περιορισμού των ατόμων που εισέρχονται στη χώρα από οποιονδήποτε προορισμό του εξωτερικού.

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30343 ΦΕΚ Β΄1850/14.05.2020