Μέτρα Προστασίας και κανόνες λειτουργίας σχολών και επιχειρήσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής από   από 1 έως 16 Μαΐου 2022 και ώρα 6.00, ΦΕΚ Β 2137/30.04.2022, (προηγ. ΦΕΚ Β 1882/16.04.2022,ΦΕΚ Β 1547/02.04.2022 ΦΕΚ Β 1454/25.03.2022, ΦΕΚ Β 1302/18.03.2022, ΦΕΚ Β΄1099 /11.03.2022, ΦΕΚ Β 1011/04.03.2022, ΦΕΚ Β 891/25-2-2022, ΦΕΚ Β 767/18-2-2022, ΦΕΚ Β 607/12-2-2022, ΦΕΚ Β 430/05.02.2022  ,ΦΕΚ Β155/21.01.2022,ΦΕΚΒ67/15.01.2022,ΦΕΚ Β΄32/08.01.2022 ,ΦΕΚ Β 6214/24.12.2021 ,ΦΕΚ Β 5973/18.12.2021, ΦΕΚ Β 5816/11.12.2021,,ΦΕΚ Β 5673/04.12.2021 , ΦΕΚ Β 5401/20.11.2021, ΦΕΚ Β΄5138/05.11.2021, ΦΕΚ Β΄ 4919/24.10.2021,ΦΕΚ Β 4674/09.10.2021, ΦΕΚ Β΄ 4577/03.10.2021,ΦΕΚ Β 4441/26.09.2021, (ΦΕΚ Β΄4337/18.09.2021,ΦΕΚ Β 4206/12.9.2021, ΦΕΚ Β 4054/4.9.2021, ΦΕΚ Β 3958/27.08.2021, ΦΕΚ Β΄3276/24.07.2021,  ΦΕΚ Β΄3066/09.07.2021,ΦΕΚ ΄2979/07.07.2021,ΦΕΚΒ΄2955/06.07.2021,ΦΕΚ Β΄2879/02.07.2021,ΦΕΚ Β’ 2744/26.06.2021  ,2660/18.06.2021, ΦΕΚ Β’ 2476/10.06.2021  , ΦΕΚ Β’ 2366/05.06.2021 , ΦΕΚ Β’ 2233/29.05.2021, , ΦΕΚ Β 2141/21.05.2021 ,ΦΕΚ Β’ 1944/13.05.2021 ,ΦΕΚ Β’ 1814/29.04.2021, ΦΕΚ Β’ 1682/24.04.2021, ΦΕΚ Β 1558/17.04.2021,ΦΕΚ 1308 B’/03.04.2021,ΦΕΚ Β 1194/27.03.2021,ΦΕΚ Β1076/20.03.2021, ΦΕΚ 996 B’/13.03.2021,   ΦΕΚ 895 Β’/06-03-2021 ,  ΦΕΚ 793 Β’/27-02-2021 , ΦΕΚ Β 648/20.02.2021, ΦΕΚ 534 Β’/10-02-2021   , ΦΕΚ Β 454/05.02.2021 ,ΦΕΚ 346 Β’/29.01.2021, ΦΕΚ 341 Β’/29.01.2021ΦΕΚ 186 Β’ / 23-01-2021,ΦΕΚ 89 Β’ / 16-01-21  ΦΕΚ 30 Β’ / 08-01-21 ,ΦΕΚ 5486 B’ / 12-12-2020,7.12.20,ΦΕΚ5255 Β’/ 28-11-2020 ,ΦΕΚ 4899 Β’/ 06-11-2020ΦΕΚ 4829 Β’ /2-11-2020ΦΕΚ 4709Β/ 23-10-2020, ΦΕΚ 4484Β/ 11-10-2020, ΦΕΚ 4259Β/30-09-2020, ΦΕΚ 3958Β/15-09-2020, αρθ. 21 & 30 ΦΕΚ 3611Β/28-08-2020,ΦΕΚ 3165Β/31-7-20αρθ. 21 &30, ΦΕΚ 3099Β/26-7-20αρθ. 20 & 29,ΦΕΚ 2798/11-7-2020αρθ. 19 & αρθ. 28ΦΕΚ 2601/27-6-2020 αρθ. 19ΦΕΚ 2401Β/17-6-2020,ΦΕΚ 2277Β/14-6-2020, ΦΕΚ, 2168Β/04-6-2020, ΦΕΚ 2087Β/31-5-2020, ΦΕΚ 1988Β/23-5-2020

1. Στις σχολές εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών και ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης επιτρέπεται η διενέργεια θεωρητικής εκπαίδευσης, με φυσική παρουσία, υπό τους κάτωθι όρους:

α. Σταδιακή και ελεγχόμενη είσοδος και έξοδος των εκπαιδευόμενων.

β. Το εκπαιδευτικό προσωπικό που δεν έχει πλήρως εμβολιασθεί ή νοσήσει, κατά την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 9, υποχρεούται σε διενέργεια μία(1) φορά την εβδομάδα είτε εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR είτε εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test).

γ. Απολύμανση των θέσεων των εκπαιδευόμενων κατά τα διαστήματα που μεσολαβούν μεταξύ διαδοχικών μαθημάτων.

2. Στις σχολές εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών και ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης η πρακτική εκπαίδευση, επιτρέπεται υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α. Απολύμανση μεταξύ διαδοχικών μαθημάτων των σημείων του εκπαιδευτικού σκάφους με τα οποία έρχονται σε επαφή οι εμπλεκόμενοι.

β. Το εκπαιδευτικό προσωπικό που δεν έχει πλήρως εμβολιασθεί ή νοσήσει, κατά την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 9, υποχρεούται σε διενέργεια μία(1) φορά την εβδομάδα είτε εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR είτε εξέτασης με ταχεία ανίχνευση αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test).

3. Κατά τη διενέργεια θεωρητικών εξετάσεων για απόκτηση άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους και πιστοποιητικού ικανότητας εκπαιδευτή υποψήφιων χειριστών ταχύπλοων σκαφών, τηρούνται τα κάτωθι:

α. Σταδιακή και ελεγχόμενη είσοδος και έξοδος των υποψηφίων.

β. Οι εξεταστές, που δεν είναι στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που δεν έχουν πλήρως εμβολιασθεί ή νοσήσει, κατά την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 9, υποχρεούνται σε διενέργεια μία (1) φορά την εβδομάδα είτε εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR είτε εξέτασης με ταχεία ανίχνευση αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test).

γ. Απολύμανση των θέσεων των υποψηφίων κατά τα διαστήματα που μεσολαβούν μεταξύ διαδοχικών εξετάσεων.

4. Κατά τη διενέργεια των πρακτικών εξετάσεων για απόκτηση άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους και πιστοποιητικού ικανότητας εκπαιδευτή υποψήφιων χειριστών ταχύπλοων σκαφών τηρούνται, αντιστοίχως, τα μέτρα της πρακτικής εκπαίδευσης τηςπερ. α)της  παρ. 2, καθώς και η περ. β) της παρ. 3.

5. Κατά τη διενέργεια θεωρητικών εξετάσεων για απόκτηση άδειας ναυαγοσώστη τηρούνται κατ’ αντιστοιχία τα μέτρα της παρ. 3. Επιπλέον διενεργείται υποχρεωτικά η απολύμανση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των εξαρτημάτων τους.

6. Κατά τη διενέργεια των πρακτικών και αθλητικών εξετάσεων για την απόκτηση άδειας ναυαγοσώστη τηρούνται,αντιστοίχως, τα μέτρα της πρακτικής εκπαίδευσης των περ. α) και γ) της παρ. 2, καθώς και η περ. α) της παρ. 3.Σε ό,τι αφορά την έλξη κινδυνεύοντος ατόμου, ως άτομο που κινδυνεύει αξιοποιείται σταθερά το ίδιο υγιές άτομο και μόνο με χρήση κολυμβητικής μάσκας με αναπνευστήρα τόσο από τον διασώστη όσο και από το κινδυνεύον άτομο.

7. Κατά τη διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση άδειας χειριστή πηδαλιούχου τηρούνται, αντιστοίχως, τα μέτρα της περ. α) της παρ. 2, καθώς και τα μέτρα της παρ. 3.

8. Κατά τη διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για το επάγγελμα του δύτη εφαρμόζονται, κατ’ αντιστοιχία, τα μέτρα της περ. α) της παρ. 2, καθώς και τα μέτρα της παρ. 3. Σε ό,τι αφορά τη μέθοδο της τεχνητής αναπνοής «στόμα-με-στόμα» προτείνεται η χρήση συσκευής τεχνητής αναπνοής, που διαθέτει φίλτρο.

9. Οι παροχείς καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής και το προσωπικό που μπορεί να διαθέτουν, που δεν έχουν πλήρως εμβολιασθεί ή νοσήσει, κατά την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 9, υποβάλλονται υποχρεωτικά είτε σε διαγνωστικό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR είτε σε έλεγχο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test), τουλάχιστον μία (1) φορά την εβδομάδα..Η εκπαίδευση αυτοδυτών από τους παροχείς καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων που διαθέτουν, επιτρέπεται υπό την τήρηση κατ’ αντιστοιχία των μέτρων της παρ. 1, ενώ στην περίπτωση που χρησιμοποιείται σκάφος για την εκπαίδευση των αυτοδυτών εφαρμόζονται, κατ’ αντιστοιχία, τα μέτρα της παρ. 2. Στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών οργανωμένης-καθοδηγούμενης κατάδυσης, εφαρμόζονται κατ’ αντιστοιχία, τα μέτρα της παρ. 2. Δεν επιτρέπεται να παρέχονται καταδυτικές υπηρεσίες αναψυχής σε άτομα που παρουσιάζουν συμπτώματα ή ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Εφόσον οι εκπαιδευόμενοι, καθώς και οι λοιποί χρήστες καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής, χρησιμοποιούν τις ίδιες καταδυτικές συσκευές, τα επιστόμια και οι σωλήνες πρέπει να αποστειρώνονται επαρκώς, κάθε φορά που αλλάζουν εκπαιδευόμενο/χρήστη.

10. Επιχειρήσεις εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής και εκμίσθωσης μηχανοκίνητων λέμβων και ταχύπλοων μικρών σκαφών λειτουργούν υπό τους κάτωθι όρους:

α) Διενέργεια είτε εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 είτε με τη μέθοδο PCR είτε με ταχείαανίχνευση αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) μία(1) φορά την εβδομάδα για τους εκμισθωτές και το προσωπικό που τυχόν απασχολούν, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9.

β) Απολύμανση των θαλασσίων μέσων αναψυχής και των σκαφών, μεταξύ των εκμισθώσεων.

11. Στα σκάφη που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήματος εφαρμόζονται, ως προς τον μέγιστο αριθμό επιτρεπομένων επιβατών, τα εκάστοτε οριζόμενα στην παρ. 1 του Παραρτήματος 3 ήτοι με το σύνολο  του επιτρεπόμενου αριθμού επιβατών. 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ, από 1 έως 16 Μαΐου 2022 και ώρα 6.00, ΦΕΚ Β 2137/30.04.2022, (προηγ. ΦΕΚ Β 1882/16.04.2022, ΦΕΚ Β 1547/02.04.2022 (προηγ. ΦΕΚ Β 1454/25.03.2022, ΦΕΚ Β 1302/18.03.2022, ΦΕΚ Β΄1099 /11.03.2022, ΦΕΚ Β 1011/04.03.2022, ΦΕΚ Β 891/25-2-2022, ΦΕΚ Β 767/18-2-2022, ΦΕΚ Β 607/12-2-2022, ΦΕΚ Β 430/05.02.2022 ,ΦΕΚ Β 290/29.01.2022, ΦΕΚΒ 67/15.01.2022,  ΦΕΚ Β΄32. 08.01.2022,ΦΕΚ Β 6290/29.12.2021,ΦΕΚ Β 6214/24.12.2021, ΦΕΚ Β 5973/18.12.2021, ΦΕΚ Β 5816/11.12.2021 , ΦΕΚ Β 5673/04.12.2021, ΦΕΚ Β 5401/20.11.2021, ΦΕΚ Β 5138/05.11.2021,  ΦΕΚ Β΄4919/24.10.2021 ,  ΦΕΚ Β 4674/09.10.2021, ΦΕΚ Β΄ 4577/03.10.2021, ΦΕΚ Β΄4441/26.09.2021,( προηγ. ΦΕΚ Β΄ 4337/18.09.2021, ΦΕΚ Β 4206/12.9.2021,  ΦΕΚ Β 4054/4.9.2021, 3958/27.08.2021, ΦΕΚ Β 3899/21.8.2021, ΦΕΚ Β 3793/13.8.2021, ΦΕΚ Β 3660/7.8.2021, ΦΕΚ Β’ 3481/30.07.2021,ΦΕΚ Β΄3276/24.7.2021, ΦΕΚ Β΄3117/16.07.2021 ,ΦΕΚ Β΄3117/16.07.2021,ΦΕΚ Β΄3066/09.07.2021,ΦΕΚ Β΄2979/07.07.2021,ΦΕΚ Β΄2955/06.07.2021,ΦΕΚ ,ΦΕΚ Β΄2879/02.07.2021,2744/26.06.2021,ΦΕΚ Β΄2476/10.06.2021, ΦΕΚ Β’ 2366/05.06.2021, ΦΕΚ Β’ 2233/29.05.2021,ΦΕΚ Β 2141/21.05.2021,ΦΕΚ Β’ 1944/13.05.2021,ΦΕΚ Β’ 1814/29.04.2021, ΦΕΚ Β’ 1682/24.04.2021,ΦΕΚ Β 1558/17.04.2021, ΦΕΚ 1308 B’/03.04.2021, ΦΕΚ Β 1194/27.03.2021 ,1076/20.03.2021,ΦΕΚ 996 B’/13.03.2021  , ΦΕΚ 895 Β’/06-03-2021, ΦΕΚ 793 Β’/27-02-2021 ,ΦΕΚ Β 648/20.02.2021 534 Β’/10-02-2021  , ΦΕΚ Β 454/05.02.2021 , ΦΕΚ 346 Β’/29.01.2021,ΦΕΚ 341 Β’/29.01.2021   ,ΦΕΚ 89 Β΄/16.01.2021,  ΦΕΚ 30 Β’ / 08-01-21  από Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 6:00, ΦΕΚ 5486 Β΄/12-12-2020,  

ΣΗΜΑ ΥΝΑΝΠ 07.11.20,ΦΕΚ 4829 Β’ /2-11-2020, ΣΗΜΑ ΩΠ: 2232.19/28.09.2020 «Παροχή οδηγιών για τη λήψη μέτρων αποφυγής διάδοσης κορωνοϊού COVID-19 και προστασίας της δημόσιας υγείας ενόψει έναρξης χειμερινών διδακτικών εξαμήνων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021»,Τροποποίηση Κανονισμών ΦΕΚ Β΄2368/16.06.20, α.π. 2232.19/ 34453/05-06-20, ΩΠ: 291923/05-20, ΩΠ: 082005/05-20, ΩΠ:141145 /04-20, Αρχική αναστολή http://hcg.gr/node/22664)

Παραμένουν σε ισχύ, κατά το μέρος κατά το οποίο δεν αντίκεινται στις διατάξεις της παρούσας, ειδικές διατάξεις σύμφωνα με:

α) Την υπό στοιχεία 48760/Ζ1/29.4.2022 κοινή υπουργική απόφαση «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022» (Β’ 2131)

β) Κατά τη λειτουργία των υπηρεσιών των Α.Ε.Ι. εφαρμόζονται τα μέτρα που ισχύουν για τις δημόσιες υπηρεσίες και ιδιωτικές επιχειρήσεις (σημεία 1 και 2):

1.            Χρήση προστατευτικής μάσκας(οδηγίες χρήσης στην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.17917/22.3.21 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας αναρτημένη στην ιστοσελίδα: www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/8607-systaseis-anaforika-me-thn-xrhsh-ths-maskas-sto-plaisio-ths-pandhmias-covid-19) σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά σε συγκεκριμένα πρωτόκολλα ή απαιτείται άλλος τύπος προστατευτικής μάσκας σε συγκεκριμένους χώρους:

α) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και τωνχ ώρων εργασίας, εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου, β) σε όλους τους εξωτερικούς χώρους εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά σε συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Από την υποχρέωση χρήσης μάσκας εξαιρούνται τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων

2. Τοποθέτηση/χρήση αλκοολούχου διαλύματος περιεκτικότητας άνω του εβδομήντα τοις εκατό (70%) για την αντισηψία χεριών

 γ) Οι ρυθμίσεις που αφορούν στη διεξαγωγή εξετάσεων με φυσική παρουσία εφαρμόζονται σε κάθε είδους εξετάσεις που διενεργούνται εντός των εγκαταστάσεων των σχολών, ανεξαρτήτως εάν η σχολή έχει την επιμέλεια διεξαγωγής τους.

δ) σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία, συμμετέχει διδακτικό προσωπικό σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της υπό στοιχεία 48760/Ζ1/29.4.2022 κοινή υπουργική απόφαση «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022» (Β’ 2131).

Γ) Κυρώσεις

Η παράβαση των μέτρων του παρόντος άρθρου επισύρει τις κυρώσεις των περιπτώσεων του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.22206/15.04.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών- Ανάπτυξης και επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Επικρατείας και Υφυπουργού στο Πρωθυπουργό (Β’ 1882), όπως εκάστοτε ισχύει:

α) Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν την υποχρέωση χρήσης μάσκας, καθώς και τους λοιπούς κανόνες του άρθρου 1, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, εφόσον δεν υφίσταται στην παρ. 1 ειδικότερη διάταξη, διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ.

β) Στην περίπτωση μη αντιστοίχισης των αναγραφόμενων στοιχείων του φυσικού προσώπου στο επιδεικνυόμενο πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης με το αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας, επιβάλλεται στο φυσικό πρόσωπο, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ