Μέτρα Προστασίας και κανόνες λειτουργίας σχολών και επιχειρήσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής από    24 Ιανουαρίου 2022 ώρα 6.00 έως  31 Ιανουαρίου 2022  και ώρα 6.00, ΦΕΚ Β 155/21.01.2022 (προηγ. ΦΕΚ Β 67_15.01.2022,ΦΕΚ Β΄32/08.01.2022 ,ΦΕΚ Β 6214/24.12.2021 ,ΦΕΚ Β 5973/18.12.2021, ΦΕΚ Β 5816/11.12.2021,,ΦΕΚ Β 5673/04.12.2021 , ΦΕΚ Β 5401/20.11.2021, ΦΕΚ Β΄5138/05.11.2021, ΦΕΚ Β΄ 4919/24.10.2021,ΦΕΚ Β 4674/09.10.2021, ΦΕΚ Β΄ 4577/03.10.2021,ΦΕΚ Β 4441/26.09.2021, (ΦΕΚ Β΄4337/18.09.2021,ΦΕΚ Β 4206/12.9.2021, ΦΕΚ Β 4054/4.9.2021, ΦΕΚ Β 3958/27.08.2021, ΦΕΚ Β΄3276/24.07.2021,  ΦΕΚ Β΄3066/09.07.2021,ΦΕΚ ΄2979/07.07.2021,ΦΕΚΒ΄2955/06.07.2021,ΦΕΚ Β΄2879/02.07.2021,ΦΕΚ Β’ 2744/26.06.2021  ,2660/18.06.2021, ΦΕΚ Β’ 2476/10.06.2021  , ΦΕΚ Β’ 2366/05.06.2021 , ΦΕΚ Β’ 2233/29.05.2021, , ΦΕΚ Β 2141/21.05.2021 ,ΦΕΚ Β’ 1944/13.05.2021 ,ΦΕΚ Β’ 1814/29.04.2021, ΦΕΚ Β’ 1682/24.04.2021, ΦΕΚ Β 1558/17.04.2021,ΦΕΚ 1308 B’/03.04.2021,ΦΕΚ Β 1194/27.03.2021,ΦΕΚ Β1076/20.03.2021, ΦΕΚ 996 B’/13.03.2021,   ΦΕΚ 895 Β’/06-03-2021 ,  ΦΕΚ 793 Β’/27-02-2021 , ΦΕΚ Β 648/20.02.2021, ΦΕΚ 534 Β’/10-02-2021   , ΦΕΚ Β 454/05.02.2021 ,ΦΕΚ 346 Β’/29.01.2021, ΦΕΚ 341 Β’/29.01.2021ΦΕΚ 186 Β’ / 23-01-2021,ΦΕΚ 89 Β’ / 16-01-21  ΦΕΚ 30 Β’ / 08-01-21 ,ΦΕΚ 5486 B’ / 12-12-2020,7.12.20,ΦΕΚ5255 Β’/ 28-11-2020 ,ΦΕΚ 4899 Β’/ 06-11-2020ΦΕΚ 4829 Β’ /2-11-2020ΦΕΚ 4709Β/ 23-10-2020, ΦΕΚ 4484Β/ 11-10-2020, ΦΕΚ 4259Β/30-09-2020, ΦΕΚ 3958Β/15-09-2020, αρθ. 21 & 30 ΦΕΚ 3611Β/28-08-2020,ΦΕΚ 3165Β/31-7-20αρθ. 21 &30, ΦΕΚ 3099Β/26-7-20αρθ. 20 & 29,ΦΕΚ 2798/11-7-2020αρθ. 19 & αρθ. 28ΦΕΚ 2601/27-6-2020 αρθ. 19ΦΕΚ 2401Β/17-6-2020,ΦΕΚ 2277Β/14-6-2020, ΦΕΚ, 2168Β/04-6-2020, ΦΕΚ 2087Β/31-5-2020, ΦΕΚ 1988Β/23-5-2020

1. Οι σχολές υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης και οι παροχείς καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής, οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, καθώς και οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης μηχανοκίνητων λέμβων και ταχύπλοων μικρών σκαφών λειτουργούν και διενεργούν θεωρητικές εξετάσεις τηρώντας υποχρεωτικώς τους παρακάτω κανόνες λειτουργίας, απαιτήσεις και διαδικασίες: 

α. Πλήρωση έως και με το πενήντα τοις εκατό (50%) της χωρητικότητας των χώρων διενέργειας εκπαίδευσης, καθώς και την κατά το δυνατόν αραιότερη και ομοιόμορφη κατανομή των εκπαιδευόμενων στους εν λόγω χώρους.

β. Τήρηση απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου [ενός (1) ατόμου ανά δύο (2) τ.μ.].

γ. Σταδιακή και ελεγχόμενη είσοδος και έξοδος των εκπαιδευόμενων.

δ. Αερισμός των χώρων εκπαίδευσης για τριάντα (30) λεπτά της ώρας μεταξύ διαδοχικών μαθημάτων.

ε. Διενέργεια είτε εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν το μάθημα,  είτε εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test)  έως σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν το μάθημα για τους εκπαιδευόμενους. Για το εκπαιδευτικό προσωπικό διενέργεια τουλάχιστον δύο (2) φορές την εβδομάδα είτε εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, είτε εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test). Εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευτικό προσωπικό που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19, επιδεικνύουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού και οι νοσήσαντες το πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται μόνο κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR εντός τριάντα (30) ημερών μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως ενενήντα (90) ημέρες μετά από αυτόν. Η ισχύς των πιστοποιητικών νόσησης που εκδόθηκαν από την 1η.11.2021 έως και την 4η.12.2021 διαρκεί ενενήντα (90) ημέρες.  Στην περίπτωση νόσησης πλήρως εμβολιασμένου ατόμου η χρήση πιστοποιητικού εμβολιασμού, δεν επιτρέπεται για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα..  Ειδικώς ως προς όσους έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έτος της ηλικίας τους και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών από την χορήγηση της δεύτερης δόσης ή, στην περίπτωση μονοδοσικών εμβολίων, από τη χορήγηση της μοναδικής δόσης, πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται όσοι έχουν λάβει και την αναμνηστική δόση. Από την 1η.2.2022, και χωρίς τον ηλικιακό περιορισμό του προηγούμενου εδαφίου, όσοι ενήλικοι έχουν εμβολιαστεί και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών από τη χορήγηση της δεύτερης δόσης ή, στην περίπτωση μονοδοσικών εμβολίων, από τη χορήγηση της μοναδικής δόσης, θεωρούνται πλήρως εμβολιασμένοι εφόσον έχουν λάβει και την αναμνηστική δόση.

στ. Απολύμανση των θέσεων των εκπαιδευόμενων κατά τα διαστήματα που μεσολαβούν μεταξύ διαδοχικών μαθημάτων και απολύμανση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των εξαρτημάτων τους.

Επιπλέον των παραπάνω κατά τη διενέργεια της πρακτικής εκπαίδευσης και των πρακτικών και αθλητικών εξετάσεων πρέπει να τηρούνται οι εξής  προϋποθέσεις:

α. Απολύμανση μεταξύ διαδοχικών μαθημάτων των σημείων του εκπαιδευτικού σκάφους με τα οποία έρχονται σε επαφή οι εμπλεκόμενοι.

β. Στα σκάφη μήκους έως και έξι (6) μέτρων επιβαίνουν έως τρία (3) άτομα και στα μεγαλύτερα σκάφη έως τέσσερα (4) άτομα.

γ. Τήρηση απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου στους εξωτερικούς χώρους [ενός (1) ατόμου ανά δύο (2) τ.μ.]

2. α) Κατά τη διενέργεια των πρακτικών και αθλητικών εξετάσεων για την απόκτηση άδειας ναυαγοσώστη πέραν των παραπάνω και σε ότι αφορά στην έλξη κινδυνεύοντος ατόμου, ως άτομο που κινδυνεύει θα αξιοποιείται σταθερά το ίδιο υγιές άτομο και μόνο με χρήση κολυμβητικής μάσκας με αναπνευστήρα τόσο από τον διασώστη όσο και από το κινδυνεύον άτομο.

β) Κατά τη διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για το επάγγελμα του δύτη, πέραν των παραπάνω και σε ότι αφορά στην μέθοδο της τεχνητής αναπνοής «στόμα-με-στόμα» προτείνεται η χρήση συσκευής τεχνητής αναπνοής, που διαθέτει φίλτρο.

3. Οι παροχείς καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής και το προσωπικό που μπορεί να διαθέτουν υποβάλλονται είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος,  είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test), δύο (2) φορές την βδομάδα. Παροχείς και προσωπικό αυτών που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19, επιδεικνύουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού και οι νοσήσαντες το πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται μόνο κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR εντός δεκατεσσάρων (14)  ημερών μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως ενενήντα (90) ημέρες μετά από αυτόν. Η ισχύς των πιστοποιητικών νόσησης που εκδόθηκαν από την 1η.11.2021 έως και την 4η.12.2021 διαρκεί ενενήντα (90) ημέρες. Στην περίπτωση νόσησης πλήρως εμβολιασμένου ατόμου η χρήση πιστοποιητικού εμβολιασμού, δεν επιτρέπεται για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα. Ειδικώς ως προς όσους έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έτος της ηλικίας τους και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών από την χορήγηση της δεύτερης δόσης ή, στην περίπτωση μονοδοσικών εμβολίων, από τη χορήγηση της μοναδικής δόσης, πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται όσοι έχουν λάβει και την αναμνηστική δόση. Από την 1η.2.2022, και χωρίς τον ηλικιακό περιορισμό του προηγούμενου εδαφίου, όσοι ενήλικοι έχουν εμβολιαστεί και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών από τη χορήγηση της δεύτερης δόσης ή, στην περίπτωση μονοδοσικών εμβολίων, από τη χορήγηση της μοναδικής δόσης, θεωρούνται πλήρως εμβολιασμένοι εφόσον έχουν λάβει και την αναμνηστική δόση.

4. Η εκπαίδευση αυτοδυτών από τους παροχείς καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων που διαθέτουν, επιτρέπεται υπό την τήρηση κατ’ αντιστοιχία των μέτρων των  περ. α), β), γ), δ), ε) και στ) της  παρ. 1. Στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών οργανωμένης-καθοδηγούμενης κατάδυσης, εφαρμόζονται κατ’ αντιστοιχία, η διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 σύμφωνα με την περ. ε) της παρ. 1 καθώς και τα μέτρα των περ. α), β), γ), της  παρ. 2. Δεν επιτρέπεται να παρέχονται καταδυτικές υπηρεσίες αναψυχής σε άτομα που παρουσιάζουν συμπτώματα ή ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Εφόσον οι εκπαιδευόμενοι, καθώς και οι λοιποί χρήστες καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής, χρησιμοποιούν τις ίδιες καταδυτικές συσκευές, τα επιστόμια και οι σωλήνες πρέπει να αποστειρώνονται επαρκώς, κάθε φορά που αλλάζουν εκπαιδευόμενο/χρήστη.

5. Επιχειρήσεις εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής και εκμίσθωσης μηχανοκίνητων λέμβων και ταχύπλοων μικρών σκαφών λειτουργούν υπό τους κάτωθι όρους:

α) Διενέργεια είτε εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, είτε εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test)  τουλάχιστον δύο (2) φορές την εβδομάδα για τους εκμισθωτές και το προσωπικό που τυχόν απασχολούν. Εκμισθωτές και προσωπικό που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19, επιδεικνύουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού και οι νοσήσαντες το πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται μόνο κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR εντός τριάντα (30) ημερών μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως ενενήντα (90) ημέρες μετά από αυτόν. Η ισχύς των πιστοποιητικών νόσησης που εκδόθηκαν από την 1η.11.2021 έως και την 4η.12.2021 διαρκεί ενενήντα (90) ημέρες . Στην περίπτωση νόσησης πλήρως εμβολιασμένου η χρήση πιστοποιητικού εμβολιασμού, δεν επιτρέπεται για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.. Ειδικώς ως προς όσους έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έτος της ηλικίας τους και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών από την χορήγηση της δεύτερης δόσης ή, στην περίπτωση μονοδοσικών εμβολίων, από τη χορήγηση της μοναδικής δόσης, πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται όσοι έχουν λάβει και την αναμνηστική δόση. Από την 1η.2.2022, και χωρίς τον ηλικιακό περιορισμό του προηγούμενου εδαφίου, όσοι ενήλικοι έχουν εμβολιαστεί και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών από τη χορήγηση της δεύτερης δόσης ή, στην περίπτωση μονοδοσικών εμβολίων, από τη χορήγηση της μοναδικής δόσης, θεωρούνται πλήρως εμβολιασμένοι εφόσον έχουν λάβει και την αναμνηστική δόση.

β) Απολύμανση των θαλασσίων μέσων αναψυχής και των σκαφών, μεταξύ των εκμισθώσεων.

6.  Στα σκάφη που χρησιμοποιούνται για τους παραπάνω σκοπούς,  επιτρέπεται, με την προϋπόθεση της  τήρησης ελάχιστης απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των επιβαινόντων, ο παρακάτω μέγιστος αριθμός επιβαινόντων:

α) για σκάφη μεταφορικής ικανότητας έως και δώδεκα (12) επιβατών, με το σύνολο αυτών,

β) για σκάφη με επιτρεπόμενο συνολικό αριθμό επιβατών άνω των δώδεκα (12), για τα οποία η κάθε φορά υπερβαίνουσα τους δώδεκα (12) επιβάτες μεταφορική ικανότητα μειώνεται στο ήμισυ και προστίθεται σε αυτή των δώδεκα (12) επιβατών. Εφόσον από την εν λόγω μείωση δεν προκύπτει ακέραιος αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο

7. Σε περίπτωση μη τήρησης των μη τήρησης των υγειονομικών μέτρων επιβάλλονται:

 1η παράβαση:  Διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ,          

2η παράβαση:  Διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ, από 24 Ιανουαρίου  ώρα 6:00 έως  31 Ιανουαρίου και ώρα 6.00, ΦΕΚ Β 155/21.01.2022, (προηγ.  ΦΕΚ Β΄32. 08.01.2022,ΦΕΚ Β 6290/29.12.2021, ΦΕΚ Β 6214/24.12.2021, ΦΕΚ Β 5973/18.12.2021, ΦΕΚ Β 5816/11.12.2021 , ΦΕΚ Β 5673/04.12.2021, ΦΕΚ Β 5401/20.11.2021, ΦΕΚ Β 5138/05.11.2021,  ΦΕΚ Β΄4919/24.10.2021 ,  ΦΕΚ Β 4674/09.10.2021, ΦΕΚ Β΄ 4577/03.10.2021, ΦΕΚ Β΄4441/26.09.2021,( προηγ. ΦΕΚ Β΄ 4337/18.09.2021, ΦΕΚ Β 4206/12.9.2021,  ΦΕΚ Β 4054/4.9.2021, 3958/27.08.2021, ΦΕΚ Β 3899/21.8.2021, ΦΕΚ Β 3793/13.8.2021, ΦΕΚ Β 3660/7.8.2021, ΦΕΚ Β’ 3481/30.07.2021,ΦΕΚ Β΄3276/24.7.2021, ΦΕΚ Β΄3117/16.07.2021 ,ΦΕΚ Β΄3117/16.07.2021,ΦΕΚ Β΄3066/09.07.2021,ΦΕΚ Β΄2979/07.07.2021,ΦΕΚ Β΄2955/06.07.2021,ΦΕΚ ,ΦΕΚ Β΄2879/02.07.2021,2744/26.06.2021,ΦΕΚ Β΄2476/10.06.2021, ΦΕΚ Β’ 2366/05.06.2021, ΦΕΚ Β’ 2233/29.05.2021,ΦΕΚ Β 2141/21.05.2021,ΦΕΚ Β’ 1944/13.05.2021,ΦΕΚ Β’ 1814/29.04.2021, ΦΕΚ Β’ 1682/24.04.2021,ΦΕΚ Β 1558/17.04.2021, ΦΕΚ 1308 B’/03.04.2021, ΦΕΚ Β 1194/27.03.2021 ,1076/20.03.2021,ΦΕΚ 996 B’/13.03.2021  , ΦΕΚ 895 Β’/06-03-2021, ΦΕΚ 793 Β’/27-02-2021 ,ΦΕΚ Β 648/20.02.2021 534 Β’/10-02-2021  , ΦΕΚ Β 454/05.02.2021 , ΦΕΚ 346 Β’/29.01.2021,ΦΕΚ 341 Β’/29.01.2021   ,ΦΕΚ 89 Β΄/16.01.2021,  ΦΕΚ 30 Β’ / 08-01-21  από Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 6:00, ΦΕΚ 5486 Β΄/12-12-2020,  

ΣΗΜΑ ΥΝΑΝΠ 07.11.20,ΦΕΚ 4829 Β’ /2-11-2020, ΣΗΜΑ ΩΠ: 2232.19/28.09.2020 «Παροχή οδηγιών για τη λήψη μέτρων αποφυγής διάδοσης κορωνοϊού COVID-19 και προστασίας της δημόσιας υγείας ενόψει έναρξης χειμερινών διδακτικών εξαμήνων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021»,Τροποποίηση Κανονισμών ΦΕΚ Β΄2368/16.06.20, α.π. 2232.19/ 34453/05-06-20, ΩΠ: 291923/05-20, ΩΠ: 082005/05-20, ΩΠ:141145 /04-20, Αρχική αναστολή http://hcg.gr/node/22664)

Τήρηση των παρακάτω μέτρων για όλους τους χώρους:

  1. Χρήση προστατευτικής μάσκας  υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή Ν95) ή εναλλακτικά διπλή μάσκα (χειρουργική και υφασμάτινη (οδηγίες χρήσης στην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.17917/22.3.21 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας αναρτημένη στην ιστοσελίδα: www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/8607-systaseis-anaforika-me-thn-xrhsh-ths-maskas-sto-plaisio-ths-pandhmias-covid-19) σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά σε συγκεκριμένα πρωτόκολλα ή απαιτείται άλλος τύπος προστατευτικής μάσκας σε συγκεκριμένους χώρους:

α) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων εργασίας, εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου, β) σε όλους τους εξωτερικούς χώρου, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά σε συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Από την υποχρέωση χρήσης μάσκας εξαιρούνται τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων

2. Τήρηση αποστάσεων ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων [ένα (1) άτομο ανά 2 τ.μ.] σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους είτε αμιγείς για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες κατά το τελευταίο εξάμηνο είτε μικτούς, όπου δεν προβλέπεται μεγαλύτερο εμβαδόν ανά άτομο, σύμφωνα με τον ισχύοντα κτιριοδομικό κανονισμό με αρ. 3046/304/30.1.1989 (Δ’ 59, όπως ισχύει), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά σε συγκεκριμένα πρωτόκολλα.

3.            Εξαερισμός των χώρων με φυσικό ή τεχνητό αερισμό κατ’ εφαρμογή των υπό στοιχεία Δ1(δ)/ΓΠ.οικ.26335/23.4.2020 και Δ1/ΓΠ.οικ.81816/18.12.2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Υγείας αναρτημένων, αντίστοιχα, στις ιστοσελίδες:  www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/7108-lhpsh-metrwn-diasfalishs-ths-dhmosias-ygeias-apo-iogeneis-kai-alles-loimwksei-s-kata-th-xrhsh-klimatistikwn-monadwn και www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/8149-systaseis-gia-ton-eksaerismo-eswterikwn-xwrwn-kata-th-xeimerinh-periodo-ypo-to-prisma-ths-pandhmias-toy-ioy-sars-cov-2.

 Για την εκπαιδευτική λειτουργία των σχολών προβλέπονται:

  • Η συμμετοχή των φοιτητών, των σπουδαστών, του τακτικού και έκτακτου διδακτικού προσωπικού και εν γένει όλων των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε κάθε είδους  δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων,  πραγματοποιείται  μόνο  εφόσον:

α) Έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου. Στην περίπτωση νόσησης πλήρως εμβολιασμένου ατόμου η χρήση πιστοποιητικού εμβολιασμού, δεν επιτρέπεται για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα ή

β) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν βεβαίωση πλήρους κάλυψης – ανάρρωσης και εμβολιασμού, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου,  ή

γ) έχουν νοσήσει από κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης με ταυτόχρονο  έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου, που εκδίδεται μόνο κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR εντός δεκατεσσάρων (14) τριάντα (30)  ημερών μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως ενενήντα (90) ημέρες μετά από αυτόν. Η ισχύς των πιστοποιητικών νόσησης που εκδόθηκαν από την 1η.11.2021 έως και την 4η.12.2021 διαρκεί ενενήντα (90) ημέρες, ή

δ)έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test). Ο εργαστηριακός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έως σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντιστοίχως.  Η δαπάνη για τη διενέργεια του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνει αποκλειστικά το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η αρνητική διάγνωση του εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR και του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου rapidtest αποδεικνύονται με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης, με ταυτόχρονο  έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.

ε) Ειδικώς ως προς όσους έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έτος της ηλικίας τους και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών από την χορήγηση της δεύτερης δόσης ή, στην περίπτωση μονοδοσικών εμβολίων, από τη χορήγηση της μοναδικής δόσης, πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται όσοι έχουν λάβει και την αναμνηστική δόση. Από την 1η.2.2022, και χωρίς τον ηλικιακό περιορισμό του προηγούμενου εδαφίου, όσοι ενήλικοι έχουν εμβολιαστεί και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών από τη χορήγηση της δεύτερης δόσης ή, στην περίπτωση μονοδοσικών εμβολίων, από τη χορήγηση της μοναδικής δόσης, θεωρούνται πλήρως εμβολιασμένοι εφόσον έχουν λάβει και την αναμνηστική δόση.

Ειδικώς, οι σπουδαστές οφείλουν όπως τοποθετούν το πιστοποιητικό ή τη βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου πάνω στο έδρανό τους σε εμφανές σημείο κατά τη διάρκεια της παραμονής τους εντός των αμφιθεάτρων και αιθουσών, όπου πραγματοποιείται η εκπαιδευτική διαδικασία.

Κατά την έναρξη ή τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ο διδάσκων κάθε μαθήματος δύναται να ζητήσει την επίδειξη του πιστοποιητικού ή της βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου κάθε παρευρισκόμενου φυσικού προσώπου σε χώρους όπου διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία.

  • Κάθε είδους εκπαιδευτική, ερευνητική, διοικητική και άλλη λειτουργία των Σχολών, καθώς και των επιμέρους μονάδων τους (Σχολές, Τμήματα, Εργαστήρια, διοικητικές υπηρεσίες, κλπ.) διεξάγεται κανονικά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό, καθώς και τα ειδικότερα μέτρα αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την 119847/ΓΔ6/23.9.2021 κυα «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022» (Β΄ 4406), όπως εκάστοτε ισχύει,
  • Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, κυλικεία κ.λπ.), που βρίσκονται εντός των χώρων των Σχολών λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπό στοιχεία 119847/ΓΔ6/23.9.2021 κ.υ.α, όπως εκάστοτε ισχύει, αναλογικά εφαρμοζόμενο.
  • Στους κοιτώνες ενδιαίτησης τηρούνται όλα τα αναγκαία μέτρα περιβαλλοντικής υγιεινής και καθαριότητας σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους τους και λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπό στοιχεία 119847/ΓΔ6/23.9.2021 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει, αναλογικά εφαρμοζόμενο.
  • Τα σπουδαστικά γυμναστήρια λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 9 της υπό στοιχεία 119847/ΓΔ6/23.9.2021 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει αναλογικά εφαρμοζόμενο.
  • Οι αίθουσες χρήσης πολυμέσων, τα αναγνωστήρια, τα σπουδαστήρια, οι χώροι μελέτης και οι βιβλιοθήκες λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 10 της υπό στοιχεία 119847/ΓΔ6/23.9.2021 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει αναλογικά εφαρμοζόμενο.
  • Η συμμετοχή φυσικών προσώπων με φυσική παρουσία σε εξετάσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών ή άλλων εξετάσεων που διεξάγονται εντός των χώρων των Σχολών, λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με το άρθρο 11 της υπό στοιχεία 119847/ΓΔ6/23.9.2021 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει, αναλογικά εφαρμοζόμενο, με την επιφύλαξη αντίθετης ειδικής ρύθμισης.
  • Στις Δημόσιες Σχολές Μετεκπαίδευσης Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Εμπορικού Ναυτικού δύναται να υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα και εξετάσεις πιστοποίησης και με εξ αποστάσεως μεθόδους.

Γ) Κυρώσεις

1. Εάν διαπιστωθεί η μη πλήρωση μιας εκ των προϋποθέσεων για τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία, ο διδάσκων κάθε μαθήματος ή προσωπικό στο οποίο έχει ανατεθεί η εν λόγω αρμοδιότητα υποχρεούται να αποκλείει τον σπουδαστή από την είσοδό του στον χώρο όπου διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία.

2. Οι σπουδαστές που διαπιστώνεται ότι συμμετείχαν στην εκπαιδευτική διαδικασία παραβιάζοντας μεμονωμένα ή αθροιστικά τις υποχρεώσεις απομακρύνονται από τον χώρο όπου διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ σε περίπτωση άρνησης αποχώρησής τους παραπέμπονται αρμοδίως για την εκτέλεση πειθαρχικού παραπτώματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφ. Γ΄ του ν. 4777/2021 (Α΄25) και του Εσωτερικού Κανονισμού της Σχολής

3. Για το τακτικό και έκτακτο διδακτικό προσωπικό, τους επισκέπτες καθηγητές, τους επιστημονικούς συνεργάτες στους οποίους έχει ανατεθεί διδακτικό έργο, καθώς και στο προσωπικό που ασκεί επικουρικό διδακτικό έργο που συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία, κατά παράβαση των ανωτέρω μέτρων επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό τριακοσίων (300) ευρώ.