Αναστολή Λειτουργίας σχολών και επιχειρήσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Έως 14 Ιουνίου  2021  ώρα 6:00 , βάσει του νέου ΦΕΚ Β’ 2366/05.06.2021 ισχύουν τα εξής:  (προηγ. ΦΕΚ Β’ 2233/29.05.2021, , ΦΕΚ Β 2141/21.05.2021 ,ΦΕΚ Β’ 1944/13.05.2021 ,ΦΕΚ Β’ 1814/29.04.2021, ΦΕΚ Β’ 1682/24.04.2021, ΦΕΚ Β 1558/17.04.2021,ΦΕΚ 1308 B’/03.04.2021,ΦΕΚ Β 1194/27.03.2021,ΦΕΚ Β1076/20.03.2021, ΦΕΚ 996 B’/13.03.2021,   ΦΕΚ 895 Β’/06-03-2021 ,  ΦΕΚ 793 Β’/27-02-2021 , ΦΕΚ Β 648/20.02.2021, ΦΕΚ 534 Β’/10-02-2021   , ΦΕΚ Β 454/05.02.2021 ,ΦΕΚ 346 Β’/29.01.2021, ΦΕΚ 341 Β’/29.01.2021ΦΕΚ 186 Β’ / 23-01-2021,ΦΕΚ 89 Β’ / 16-01-21  ΦΕΚ 30 Β’ / 08-01-21 ,ΦΕΚ 5486 B’ / 12-12-2020,7.12.20,ΦΕΚ5255 Β’/ 28-11-2020 ,ΦΕΚ 4899 Β’/ 06-11-2020ΦΕΚ 4829 Β’ /2-11-2020ΦΕΚ 4709Β/ 23-10-2020, ΦΕΚ 4484Β/ 11-10-2020, ΦΕΚ 4259Β/30-09-2020, ΦΕΚ 3958Β/15-09-2020, αρθ. 21 & 30 ΦΕΚ 3611Β/28-08-2020,ΦΕΚ 3165Β/31-7-20αρθ. 21 &30, ΦΕΚ 3099Β/26-7-20αρθ. 20 & 29,ΦΕΚ 2798/11-7-2020αρθ. 19 & αρθ. 28ΦΕΚ 2601/27-6-2020 αρθ. 19ΦΕΚ 2401Β/17-6-2020,ΦΕΚ 2277Β/14-6-2020, ΦΕΚ, 2168Β/04-6-2020, ΦΕΚ 2087Β/31-5-2020, ΦΕΚ 1988Β/23-5-2020

1. Οι σχολές υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης και οι παροχείς καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής, οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, καθώς και οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης μηχανοκίνητων λέμβων και ταχύπλοων μικρών σκαφών λειτουργούν και διενεργούν θεωρητικές εξετάσεις τηρώντας υποχρεωτικώς τους παρακάτω κανόνες λειτουργίας, απαιτήσεις και διαδικασίες: 

α. Πλήρωση έως και με το πενήντα τοις εκατό (50%) της χωρητικότητας των χώρων διενέργειας εκπαίδευσης, καθώς και την κατά το δυνατόν αραιότερη και ομοιόμορφη κατανομή των εκπαιδευόμενων στους εν λόγω χώρους.

β. Τήρηση απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου.

γ. Σταδιακή και ελεγχόμενη είσοδος και έξοδος των εκπαιδευόμενων.

δ. Αερισμός των χώρων εκπαίδευσης για τριάντα (30) λεπτά της ώρας μεταξύ διαδοχικών μαθημάτων.

ε. Διενέργεια είτε εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν το μάθημα, είτε αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό (self test) έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν το μάθημα είτε εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test)  έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν το μάθημα για τους εκπαιδευόμενους. Για το εκπαιδευτικό προσωπικό διενέργεια δύο (2) φορές την εβδομάδα είτε εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, είτε αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό (self test), είτε εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test). Εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευτικό προσωπικό που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19, επιδεικνύουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού.

στ. Απολύμανση των θέσεων των εκπαιδευόμενων κατά τα διαστήματα που μεσολαβούν μεταξύ διαδοχικών μαθημάτων και απολύμανση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των εξαρτημάτων τους.

Επιπλέον των παραπάνω κατά τη διενέργεια της πρακτικής εκπαίδευσης και των πρακτικών και αθλητικών εξετάσεων πρέπει να τηρούνται οι εξής  προϋποθέσεις:

α. Απολύμανση μεταξύ διαδοχικών μαθημάτων των σημείων του εκπαιδευτικού σκάφους με τα οποία έρχονται σε επαφή οι εμπλεκόμενοι.

β. Στα σκάφη μήκους έως και έξι (6) μέτρων επιβαίνουν έως τρία (3) άτομα και στα μεγαλύτερα σκάφη έως τέσσερα (4) άτομα.

γ. Τήρηση απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου στους εξωτερικούς χώρους

2. α) Κατά τη διενέργεια των πρακτικών και αθλητικών εξετάσεων για την απόκτηση άδειας ναυαγοσώστη πέραν των παραπάνω και σε ότι αφορά στην έλξη κινδυνεύοντος ατόμου, ως άτομο που κινδυνεύει θα αξιοποιείται σταθερά το ίδιο υγιές άτομο και μόνο με χρήση κολυμβητικής μάσκας με αναπνευστήρα τόσο από τον διασώστη όσο και από το κινδυνεύον άτομο.

β) Κατά τη διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για το επάγγελμα του δύτη, πέραν των παραπάνω και σε ότι αφορά στην μέθοδο της τεχνητής αναπνοής «στόμα-με-στόμα» προτείνεται η χρήση συσκευής τεχνητής αναπνοής, που διαθέτει φίλτρο.

3. Οι παροχείς καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής και το προσωπικό που μπορεί να διαθέτουν υποβάλλονται είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, είτε σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό (self test), είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test), υποχρεωτικά δύο (02) φορές τη βδομάδα. Παροχείς και προσωπικό αυτών που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19, επιδεικνύουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού.

4. Η εκπαίδευση αυτοδυτών από τους παροχείς καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων που διαθέτουν, επιτρέπεται υπό την τήρηση κατ’ αντιστοιχία των μέτρων των  περ. α), β), γ), δ), ε) και στ) της  παρ. 1. Στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών οργανωμένης-καθοδηγούμενης κατάδυσης, εφαρμόζονται κατ’ αντιστοιχία, η διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 σύμφωνα με την περ. ε) της παρ. 1 καθώς και τα μέτρα των περ. α), β), γ), της  παρ. 2. Δεν επιτρέπεται να παρέχονται καταδυτικές υπηρεσίες αναψυχής σε άτομα που παρουσιάζουν συμπτώματα ή ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Εφόσον οι εκπαιδευόμενοι, καθώς και οι λοιποί χρήστες καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής, χρησιμοποιούν τις ίδιες καταδυτικές συσκευές, τα επιστόμια και οι σωλήνες πρέπει να αποστειρώνονται επαρκώς, κάθε φορά που αλλάζουν εκπαιδευόμενο/χρήστη.

5. Επιχειρήσεις εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής και εκμίσθωσης μηχανοκίνητων λέμβων και ταχύπλοων μικρών σκαφών λειτουργούν υπό τους κάτωθι όρους:

α) Διενέργεια είτε εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, είτε αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό (self test), είτε εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) δύο φορές την εβδομάδα για τους εκμισθωτές και το προσωπικό που τυχόν απασχολούν. Εκμισθωτές και προσωπικό που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19, επιδεικνύουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού.

β) Απολύμανση των θαλασσίων μέσων αναψυχής και των σκαφών, μεταξύ των εκμισθώσεων.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΙΣ ΔΣΕΝ έως 14 Ιουνίου 2021 ώρα 6:00, βάσει νέου ΦΕΚ Β’ 2366/05.06.2021 ισχύουν τα εξής:    (προηγ.ΦΕΚ Β’ 2233/29.05.2021,ΦΕΚ Β 2141/21.05.2021,ΦΕΚ Β’ 1944/13.05.2021,ΦΕΚ Β’ 1814/29.04.2021, ΦΕΚ Β’ 1682/24.04.2021,ΦΕΚ Β 1558/17.04.2021, ΦΕΚ 1308 B’/03.04.2021, ΦΕΚ Β 1194/27.03.2021 ,1076/20.03.2021,ΦΕΚ 996 B’/13.03.2021  , ΦΕΚ 895 Β’/06-03-2021, ΦΕΚ 793 Β’/27-02-2021 ,ΦΕΚ Β 648/20.02.2021 534 Β’/10-02-2021  , ΦΕΚ Β 454/05.02.2021 , ΦΕΚ 346 Β’/29.01.2021,ΦΕΚ 341 Β’/29.01.2021   ,ΦΕΚ 89 Β΄/16.01.2021,  ΦΕΚ 30 Β’ / 08-01-21  από Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 6:00, ΦΕΚ 5486 Β΄/12-12-2020,  

Α) Για τη λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών των σχολών εφαρμόζονται τα μέτρα που ισχύουν για τις δημόσιες υπηρεσίες

Β) Για την εκπαιδευτική λειτουργία των σχολών προβλέπονται:

  • Τηλε-εκπαίδευση
  • Αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία με δυνατότητα:

τη διενέργεια με φυσική παρουσία των πρακτικών εφαρμογών των τομέων εκπαίδευσης και των εξετάσεων πιστοποίησης για τους σπουδαστές των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων (ΔΣΕΝ/ΣΠΜ) που φοιτούν στον Βασικό Κύκλο σπουδών, καθώς και στους Κύκλους Ασφάλειας Πλοίου, Σωστικών, Προχωρημένης Πυρόσβεσης, Α΄ Βοηθειών και Εκσυγχρονισμού των Γνώσεων, υπό την προϋπόθεση διενέργειας αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε εβδομάδα.

  •  Αναστολή διενέργειας εξετάσεων με φυσική παρουσία. Ως προς την εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου, το Τμήμα/Σχολή κάθε Α.Ε.Ι. επιλέγει τον τρόπο διενέργειας των εξετάσεων είτε με φυσική παρουσία είτε εξ αποστάσεως.
  • Αναστολή λειτουργίας βιβλιοθηκών, αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, αναγνωστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων των Α.Ε.Ι.
  • Απαγόρευση ημερίδων, συνεδρίων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων εντός των σχολών