Μέτρα Προστασίας και κανόνες λειτουργίας σχολών και επιχειρήσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής από    13 έως 20  Σεπτεμβρίου 2021 ώρα 6.00  2021 , ΦΕΚ Β 4206/12.9.2021 (προηγ. ΦΕΚ Β 4054/4.9.2021, ΦΕΚ Β 3958/27.08.2021, ΦΕΚ Β΄3276/24.07.2021,  ΦΕΚ Β΄3066/09.07.2021,ΦΕΚ Β΄2979/07.07.2021,ΦΕΚΒ΄2955/06.07.2021,ΦΕΚ Β΄2879/02.07.2021,ΦΕΚ Β’ 2744/26.06.2021  ,2660/18.06.2021, ΦΕΚ Β’ 2476/10.06.2021  , ΦΕΚ Β’ 2366/05.06.2021 , ΦΕΚ Β’ 2233/29.05.2021, , ΦΕΚ Β 2141/21.05.2021 ,ΦΕΚ Β’ 1944/13.05.2021 ,ΦΕΚ Β’ 1814/29.04.2021, ΦΕΚ Β’ 1682/24.04.2021, ΦΕΚ Β 1558/17.04.2021,ΦΕΚ 1308 B’/03.04.2021,ΦΕΚ Β 1194/27.03.2021,ΦΕΚ Β1076/20.03.2021, ΦΕΚ 996 B’/13.03.2021,   ΦΕΚ 895 Β’/06-03-2021 ,  ΦΕΚ 793 Β’/27-02-2021 , ΦΕΚ Β 648/20.02.2021, ΦΕΚ 534 Β’/10-02-2021   , ΦΕΚ Β 454/05.02.2021 ,ΦΕΚ 346 Β’/29.01.2021, ΦΕΚ 341 Β’/29.01.2021ΦΕΚ 186 Β’ / 23-01-2021,ΦΕΚ 89 Β’ / 16-01-21  ΦΕΚ 30 Β’ / 08-01-21 ,ΦΕΚ 5486 B’ / 12-12-2020,7.12.20,ΦΕΚ5255 Β’/ 28-11-2020 ,ΦΕΚ 4899 Β’/ 06-11-2020ΦΕΚ 4829 Β’ /2-11-2020ΦΕΚ 4709Β/ 23-10-2020, ΦΕΚ 4484Β/ 11-10-2020, ΦΕΚ 4259Β/30-09-2020, ΦΕΚ 3958Β/15-09-2020, αρθ. 21 & 30 ΦΕΚ 3611Β/28-08-2020,ΦΕΚ 3165Β/31-7-20αρθ. 21 &30, ΦΕΚ 3099Β/26-7-20αρθ. 20 & 29,ΦΕΚ 2798/11-7-2020αρθ. 19 & αρθ. 28ΦΕΚ 2601/27-6-2020 αρθ. 19ΦΕΚ 2401Β/17-6-2020,ΦΕΚ 2277Β/14-6-2020, ΦΕΚ, 2168Β/04-6-2020, ΦΕΚ 2087Β/31-5-2020, ΦΕΚ 1988Β/23-5-2020

1. Οι σχολές υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης και οι παροχείς καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής, οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, καθώς και οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης μηχανοκίνητων λέμβων και ταχύπλοων μικρών σκαφών λειτουργούν και διενεργούν θεωρητικές εξετάσεις τηρώντας υποχρεωτικώς τους παρακάτω κανόνες λειτουργίας, απαιτήσεις και διαδικασίες: 

α. Πλήρωση έως και με το πενήντα τοις εκατό (50%) της χωρητικότητας των χώρων διενέργειας εκπαίδευσης, καθώς και την κατά το δυνατόν αραιότερη και ομοιόμορφη κατανομή των εκπαιδευόμενων στους εν λόγω χώρους.

β. Τήρηση απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου.

γ. Σταδιακή και ελεγχόμενη είσοδος και έξοδος των εκπαιδευόμενων.

δ. Αερισμός των χώρων εκπαίδευσης για τριάντα (30) λεπτά της ώρας μεταξύ διαδοχικών μαθημάτων.

ε. Διενέργεια είτε εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν το μάθημα, είτε αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό (self test) έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν το μάθημα είτε εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test)  έως και είκοσι τέσσερις (24) σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν το μάθημα για τους εκπαιδευόμενους. Για το εκπαιδευτικό προσωπικό διενέργεια μία (1) φορά δύο (2) φορές την εβδομάδα είτε εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, είτε αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό (self test), είτε εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test). Εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευτικό προσωπικό που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19, επιδεικνύουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού.

στ. Απολύμανση των θέσεων των εκπαιδευόμενων κατά τα διαστήματα που μεσολαβούν μεταξύ διαδοχικών μαθημάτων και απολύμανση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των εξαρτημάτων τους.

Επιπλέον των παραπάνω κατά τη διενέργεια της πρακτικής εκπαίδευσης και των πρακτικών και αθλητικών εξετάσεων πρέπει να τηρούνται οι εξής  προϋποθέσεις:

α. Απολύμανση μεταξύ διαδοχικών μαθημάτων των σημείων του εκπαιδευτικού σκάφους με τα οποία έρχονται σε επαφή οι εμπλεκόμενοι.

β. Στα σκάφη μήκους έως και έξι (6) μέτρων επιβαίνουν έως τρία (3) άτομα και στα μεγαλύτερα σκάφη έως τέσσερα (4) άτομα.

γ. Τήρηση απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου στους εξωτερικούς χώρους

2. α) Κατά τη διενέργεια των πρακτικών και αθλητικών εξετάσεων για την απόκτηση άδειας ναυαγοσώστη πέραν των παραπάνω και σε ότι αφορά στην έλξη κινδυνεύοντος ατόμου, ως άτομο που κινδυνεύει θα αξιοποιείται σταθερά το ίδιο υγιές άτομο και μόνο με χρήση κολυμβητικής μάσκας με αναπνευστήρα τόσο από τον διασώστη όσο και από το κινδυνεύον άτομο.

β) Κατά τη διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για το επάγγελμα του δύτη, πέραν των παραπάνω και σε ότι αφορά στην μέθοδο της τεχνητής αναπνοής «στόμα-με-στόμα» προτείνεται η χρήση συσκευής τεχνητής αναπνοής, που διαθέτει φίλτρο.

3. Οι παροχείς καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής και το προσωπικό που μπορεί να διαθέτουν υποβάλλονται είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, είτε σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό (self test), είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test), υποχρεωτικά δύο (02) φορές μία (1) φορά τη βδομάδα. Παροχείς και προσωπικό αυτών που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19, επιδεικνύουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού.

4. Η εκπαίδευση αυτοδυτών από τους παροχείς καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων που διαθέτουν, επιτρέπεται υπό την τήρηση κατ’ αντιστοιχία των μέτρων των  περ. α), β), γ), δ), ε) και στ) της  παρ. 1. Στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών οργανωμένης-καθοδηγούμενης κατάδυσης, εφαρμόζονται κατ’ αντιστοιχία, η διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 σύμφωνα με την περ. ε) της παρ. 1 καθώς και τα μέτρα των περ. α), β), γ), της  παρ. 2. Δεν επιτρέπεται να παρέχονται καταδυτικές υπηρεσίες αναψυχής σε άτομα που παρουσιάζουν συμπτώματα ή ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Εφόσον οι εκπαιδευόμενοι, καθώς και οι λοιποί χρήστες καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής, χρησιμοποιούν τις ίδιες καταδυτικές συσκευές, τα επιστόμια και οι σωλήνες πρέπει να αποστειρώνονται επαρκώς, κάθε φορά που αλλάζουν εκπαιδευόμενο/χρήστη.

5. Επιχειρήσεις εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής και εκμίσθωσης μηχανοκίνητων λέμβων και ταχύπλοων μικρών σκαφών λειτουργούν υπό τους κάτωθι όρους:

α) Διενέργεια είτε εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, είτε αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό (self test), είτε εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) δύο φορές τουλάχιστον μία (1) φορά  την εβδομάδα για τους εκμισθωτές και το προσωπικό που τυχόν απασχολούν. Εκμισθωτές και προσωπικό που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19, επιδεικνύουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού.

β) Απολύμανση των θαλασσίων μέσων αναψυχής και των σκαφών, μεταξύ των εκμισθώσεων.

6.  Στα σκάφη που χρησιμοποιούνται για τους παραπάνω σκοπούς,  επιτρέπεται, με την προϋπόθεση της  τήρησης ελάχιστης απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των επιβαινόντων, ο παρακάτω μέγιστος αριθμός επιβαινόντων:

α) για σκάφη μεταφορικής ικανότητας έως και δώδεκα (12) επιβατών, με το σύνολο αυτών,

β) για σκάφη με επιτρεπόμενο συνολικό αριθμό επιβατών άνω των δώδεκα (12), για τα οποία η κάθε φορά υπερβαίνουσα τους δώδεκα (12) επιβάτες μεταφορική ικανότητα μειώνεται στο ήμισυ και προστίθεται σε αυτή των δώδεκα (12) επιβατών. Εφόσον από την εν λόγω μείωση δεν προκύπτει ακέραιος αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο

7. Σε περίπτωση μη τήρησης των μη τήρησης των υγειονομικών μέτρων επιβάλλονται:

 1η παράβαση:  Διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ,          

2η παράβαση:  Διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΙΣ ΔΣΕΝ από 13 έως 20 Σεπτεμβρίου 2021  ώρα 6:00, ΦΕΚ Β 4206/12.9.2021, (προηγ. ΦΕΚ Β 4054/4.9.2021. 3958/27.08.2021. ΦΕΚ Β 3899/21.8.2021, ΦΕΚ Β 3793/13.8.2021, ΦΕΚ Β 3660/7.8.2021, ΦΕΚ Β’ 3481/30.07.2021,ΦΕΚ Β΄3276/24.7.2021, ΦΕΚ Β΄3117/16.07.2021 ,ΦΕΚ Β΄3117/16.07.2021,ΦΕΚ Β΄3066/09.07.2021,ΦΕΚ Β΄2979/07.07.2021,ΦΕΚ Β΄2955/06.07.2021,ΦΕΚ ,ΦΕΚ Β΄2879/02.07.2021,2744/26.06.2021,ΦΕΚ Β΄2476/10.06.2021, ΦΕΚ Β’ 2366/05.06.2021, ΦΕΚ Β’ 2233/29.05.2021,ΦΕΚ Β 2141/21.05.2021,ΦΕΚ Β’ 1944/13.05.2021,ΦΕΚ Β’ 1814/29.04.2021, ΦΕΚ Β’ 1682/24.04.2021,ΦΕΚ Β 1558/17.04.2021, ΦΕΚ 1308 B’/03.04.2021, ΦΕΚ Β 1194/27.03.2021 ,1076/20.03.2021,ΦΕΚ 996 B’/13.03.2021  , ΦΕΚ 895 Β’/06-03-2021, ΦΕΚ 793 Β’/27-02-2021 ,ΦΕΚ Β 648/20.02.2021 534 Β’/10-02-2021  , ΦΕΚ Β 454/05.02.2021 , ΦΕΚ 346 Β’/29.01.2021,ΦΕΚ 341 Β’/29.01.2021   ,ΦΕΚ 89 Β΄/16.01.2021,  ΦΕΚ 30 Β’ / 08-01-21  από Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 6:00, ΦΕΚ 5486 Β΄/12-12-2020,  

Α) Για τη λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών των σχολών εφαρμόζονται τα μέτρα που ισχύουν για τις δημόσιες υπηρεσίες

Β) Για την εκπαιδευτική λειτουργία των σχολών προβλέπονται:

  • Η διεξαγωγή των εξετάσεων κατά την επαναληπτική εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 πραγματοποιείται είτε με φυσική παρουσία, είτε εξ αποστάσεως σύμφωνα με τους όρους της υπό στοιχεία 94102/Ζ1/29.7.2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 3483)
  • Η συμμετοχή των φοιτητών, των σπουδαστών, του τακτικού και έκτακτου διδακτικού προσωπικού στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία προγραμμάτων σπουδών κάθε κύκλου, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων,  πραγματοποιείται εφόσον:

αα) Έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 ή

αβ) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν βεβαίωση πλήρους κάλυψης – ανάρρωσης και εμβολιασμού, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 ή

αγ) έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) δύο (2) φορές την εβδομάδα. Η αρνητική διάγνωση του εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR και του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου rapid test αποδεικνύονται με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης, με ταυτόχρονο  έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10. Ο εργαστηριακός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές εβδομαδιαίως, πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντιστοίχως και έως και είκοσι τέσσερις ώρες (24) ώρες πριν από τη συμμετοχή του φυσικού προσώπου στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία. Η δαπάνη για τη διενέργεια του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνει αποκλειστικά το φυσικό πρόσωπο ή

αδ) επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν, με ταυτόχρονο  έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10.

  • Στις Δημόσιες Σχολές Μετεκπαίδευσης Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Εμπορικού Ναυτικού δύναται να υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα και εξετάσεις πιστοποίησης και με εξ αποστάσεως μεθόδους.
  • Λειτουργία των πάσης φύσεως βιβλιοθηκών, σύμφωνα με το άρθρο 21 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.55254/9.9.2020 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει, με τη λειτουργία των αναγνωστηρίων εντός αυτών.
  • Τηλε-εκπαίδευση
  • Αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία με δυνατότητα:

τη διενέργεια με φυσική παρουσία των πρακτικών εφαρμογών των τομέων εκπαίδευσης και των εξετάσεων πιστοποίησης για τους σπουδαστές των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων (ΔΣΕΝ/ΣΠΜ) που φοιτούν στον Βασικό Κύκλο σπουδών, καθώς και στους Κύκλους Ασφάλειας Πλοίου, Σωστικών, Προχωρημένης Πυρόσβεσης, Α΄ Βοηθειών και Εκσυγχρονισμού των Γνώσεων, υπό την προϋπόθεση διενέργειας αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε εβδομάδα.

  •  Αναστολή διενέργειας εξετάσεων με φυσική παρουσία. Ως προς την εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου, το Τμήμα/Σχολή κάθε Α.Ε.Ι. επιλέγει τον τρόπο διενέργειας των εξετάσεων είτε με φυσική παρουσία είτε εξ αποστάσεως.
  • Αναστολή λειτουργίας βιβλιοθηκών, αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, αναγνωστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων των Α.Ε.Ι.
  • Επιτρέπεται η διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων υβριδικού χαρακτήρα (διαδικτυακή μετάδοση και περιορισμένη φυσική παρουσία στον χώρο της  Σχολής), καθώς και ημερίδων και συνεδρίων εντός των Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα (Παράρτημα 13, ΦΕΚ Β’ 2744/26.06.2021)
  • Από τις 27 Ιουνίου 2021 εΕπιτρέπεται η διεξαγωγή τελετών αποφοίτησης και ορκωμοσίας φοιτητών με υποχρεωτική τήρηση κανόνων, απαιτήσεων και διαδικασιών (Παράρτημα 17, ΦΕΚ Β’ 2744/26.06.2021)