Μένουμε Ασφαλείς – Μέτρα προστασίας και κανόνες λειτουργίας σχολών και επιχειρήσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Μέτρα Προστασίας και κανόνες λειτουργίας σχολών και επιχειρήσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής από   από 1 έως 16 Μαΐου 2022 και ώρα 6.00, ΦΕΚ Β 2137/30.04.2022, (προηγ. ΦΕΚ Β 1882/16.04.2022,ΦΕΚ Β 1547/02.04.2022 ΦΕΚ Β 1454/25.03.2022, ΦΕΚ Β 1302/18.03.2022, ΦΕΚ Β΄1099 /11.03.2022, ΦΕΚ Β 1011/04.03.2022, ΦΕΚ Β 891/25-2-2022, ΦΕΚ Β 767/18-2-2022, ΦΕΚ Β 607/12-2-2022, ΦΕΚ Β 430/05.02.2022  ,ΦΕΚ Β155/21.01.2022,ΦΕΚΒ67/15.01.2022,ΦΕΚ …

Μένουμε Ασφαλείς – Μέτρα προστασίας και κανόνες λειτουργίας σχολών και επιχειρήσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Read More »