Για την αποφόρτιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας αλλά και για την διευκόλυνση των πολιτών, για όσο διάστημα συνεχίζει να  υφίσταται άμεσος κίνδυνος για τη δημόσια υγείας από τη διασπορά του κορονοϊού COVID-19 οι συμβεβλημένοι ιατροί του ΕΟΠΥΥ, οι οικογενειακοί ιατροί της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) και οι ιατροί των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) του ΕΣΥ, μπορούν να πραγματοποιούν κατ΄οίκον επισκέψεις ή να παρέχουν υπηρεσίες εξ αποστάσεως σε ασφαλισμένους και ανασφάλιστους ασθενείς με κορονοϊό COVID-19 που παραμένουν στην οικία τους.

Οι ιατρικές υπηρεσίες αυτής της μορφής μπορούν να παρέχονται για χρονικό διάστημα κατ’ ανώτατο έως έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 13ης Απριλίου 2020 (ΦΕΚ 84/Α΄).

Επιπλέον οι ασθενείς που έχουν διαγνωστεί με κορονοϊό COVID-19 και παραμένουν στην οικία τους, για όλη τη διάρκεια της παρακολούθησής τους μπορούν να χρησιμοποιούνται ψηφιακές υποδομές και υπηρεσίες. Η συγκεκριμένη διευκόλυνση μπορεί να επεκταθεί και στους χρονίως πάσχοντες από άλλα νοσήματα με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

ΠΝΠ (Α΄84/13.04.2020)