Θεατρική Αγωγή Α – Γ’ τάξεις δημοτικού,  Κατασκευή Κουκλοθέατρου 2ο μέρος 

Φυσική Αγωγή  Α’ – Β’ τάξεις δημοτικού,   Η απόδραση των γραμμάτων 

Γλώσσα Ε’ – ΣΤ’ τάξεις δημοτικού,  Από την πρόταση στο κείμενο: 1ο Μέρος 

Γαλλικά Ε’ – ΣΤ’ τάξεις δημοτικού,  Συστηνόμαστε στα Γαλλικά  

Γεωγραφία  ΣΤ’ τάξη δημοτικού,  Το σχήμα και οι κινήσεις της γης 

Φυσική ΣΤ’ τάξη δημοτικού, Φως και Χρώματα