Ημερήσιο πρόγραμμα εκπαιδευτικής τηλεόρασης (Τρίτη 05/5)

Θεατρική Αγωγή Α – Γ’ τάξεις δημοτικού,  Κατασκευή Κουκλοθέατρου 2ο μέρος  Φυσική Αγωγή  Α’ – Β’ τάξεις δημοτικού,   Η απόδραση των γραμμάτων  Γλώσσα Ε’ – ΣΤ’ τάξεις δημοτικού,  Από την πρόταση στο κείμενο: 1ο Μέρος  Γαλλικά Ε’ – ΣΤ’ τάξεις δημοτικού,  Συστηνόμαστε στα Γαλλικά   Γεωγραφία  ΣΤ’ τάξη δημοτικού,  Το σχήμα και οι κινήσεις της γης  Φυσική ΣΤ’ τάξη δημοτικού, Φως και Χρώματα