Στις 13/4/2020 τέθηκε σε λειτουργία το Μητρώο Ασθενών COVID-19. Η δημιουργία του επιτρέπει την  παρακολούθηση των ασθενών που έχουν διαγνωστεί με COVID-19 από τους θεράποντες ιατρούς, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια της φροντίδας τους. Απλοποιείται η επικοινωνία γιατρού και ασθενούς με COVID-19 στους τομείς της τηλεσυμβουλευτικής καθώς και της άυλης και απομακρυσμένης συνταγογράφησης, καθίσταται πιο εύκολη και πιο αποτελεσματική η συνεργασία μεταξύ του ΕΟΔΥ και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας .

Επιπλέον, δεδομένα απαραίτητα για την αντιμετώπιση και καταπολέμηση της πανδημίας βρίσκονται πλέον στη διάθεση των φορέων που πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτά μέσω ενός μοναδικού σημείου αναφοράς. Σε κάθε εμπλεκόμενο φορέα παρέχεται πρόσβαση μόνο σε εκείνα τα δεδομένα που έχουν άμεση σχέση με τις αρμοδιότητες και τη δράση τους σύμφωνα με τις επιταγές του Ελληνικού και  Ενωσιακού Δικαίου προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2020.04.10 – KYA (B΄ 1298) Υπ.Υγείας&Επικρατείας