Για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19 και την ουσιαστική υποστήριξη των Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) αποφασίστηκε η ανάπτυξη και χρηματοδότηση συγκεκριμένων δράσεων όπως:

i) Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδα και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από άτομα – πιθανά κρούσματα Κορωνοϊκού (στελέχωση 500 κινητών συνεργείων λήψης δειγμάτων.

ii) Ενίσχυση στελέχωσης και επέκταση υποδομής του τηλεφωνικού κέντρου του ΕΟΔΥ για τη διαχείριση κλήσεων για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από ύποπτα κρούσματα κορονοιου κατ οίκον.