Διατίθεται ποσό ύψους 2.475.000 ευρώ για την υλοποίηση επιδημιολογικής μελέτης στην Ελλάδα μέσω εκτεταμένων εξετάσεων ανίχνευσης ιού και αντισωμάτων, αλληλούχισης ιικών γονιδιωμάτων και γενετικής ανάλυσης ασθενών.

Η συγκεκριμένη δράση υλοποιείται υπό τον συντονισμό της ΓΓ. ς Έρευνας & Τεχνολογίας με την συμμετοχή τεσσάρων (4) Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων: 1) Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Ιατρικής 2) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Τμήμα Ιατρικής 3) Πανεπιστήμιο Κρήτης – Τμήμα Ιατρικής 4) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και έξι (6) Ερευνητικών Κέντρων: 1) Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών 2)Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης – Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών 3) Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ 4) ΕΚΕΒΕ Α. Φλέμινγκ 5) Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας 6) ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”.

ΥΑ 38736/14.04.2020 (ΑΔΑ: Ω3ΩΧ46ΜΤΛΡ-ΛΘΓ)