Προκειμένου να ενισχυθούν και να θωρακιστούν ακόμα περισσότερο τα δημόσια νοσοκομεία και να προσφέρονται στους πολίτες, χωρίς καθυστερήσεις, οι υπηρεσίες που χρειάζονται για την αντιμετώπιση της πανδημίας δίνεται η δυνατότητα σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας να συνεργάζονται με ιδιώτες ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, με την έκδοση δελτίου παροχής υπηρεσιών για διάρκεια κατ’ ανώτατο έως τέσσερις μήνες και για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30η Σεπτεμβρίου 2020.

ΠΝΠ (Α΄84/13.04.2020)