Στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για την ενίσχυση του οινοπαραγωγικού κλάδου που επλήγη από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού αυξάνεται το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού για το μέτρο απόσταξης κρίσης από 9 εκατ. € σε 12,9 €. Το επιπλέον ποσό προέρχεται από τα διαθέσιμα κονδύλια του «Εθνικού Προγράμματος Στήριξης Αμπελοοινικού Τομέα 2019- 2023» και από εθνικούς πόρους.

Οι οινοπαραγωγοί που επιθυμούν να διαθέσουν ποσότητα οίνου προς απόσταξη έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση για ένταξή τους  στο πρόγραμμα κατά το χρονικό διάστημα από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου μέσω της  ψηφιακής υπηρεσίας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ:

Αίτηση απόσταξης οίνου – Gov.gr (www.gov.gr)

Τα κριτήρια για την υποβολή της αίτησης ένταξης παραμένουν ίδια με αυτά της αρχικής απόφασης.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ