Αύξηση κονδυλίων απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης

Στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για την ενίσχυση του οινοπαραγωγικού κλάδου που επλήγη από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού αυξάνεται το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού για το μέτρο απόσταξης κρίσης από 9 εκατ. € σε 12,9 €. Το επιπλέον ποσό προέρχεται από τα διαθέσιμα κονδύλια του «Εθνικού Προγράμματος Στήριξης Αμπελοοινικού Τομέα 2019- 2023» …

Αύξηση κονδυλίων απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης Read More »