108η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 23 – 29 Ιουνίου 2022 Η 108η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 23 – 29 Ιουνίου 2022 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες παρατήρησης, που είχαν ήδη διαφανεί από τις προηγούμενες εκθέσεις, επαληθεύονται ή αντιστρέφονται με την προσθήκη ολοένα και περισσότερων επικαιροποιημένων δεδομένων. Στον άξονα …

108η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου Read More »