96η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 31 Μαρτίου – 6 Απριλίου 2022 Η 96η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 31 Μαρτίου – 6 Απριλίου 2022 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες παρατήρησης, που είχαν ήδη διαφανεί από τις προηγούμενες εκθέσεις, επαληθεύονται ή αντιστρέφονται με την προσθήκη ολοένα και περισσότερων επικαιροποιημένων δεδομένων. …

96η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου Read More »