Υποβολή δηλώσεων στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ για την οικονομική ενίσχυση θεάτρων και κινηματογράφων

Στο πλαίσιο στήριξης των επιχειρήσεων που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού SARS-CοV-2, δίνεται η δυνατότητα για τις επιχειρήσεις θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και χώρων παραστάσεων, καθώς και τις επιχειρήσεις κινηματογράφου, που έκαναν έναρξη εργασιών μετά την 1η/1/2019, βάσει της ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. Β΄1013/2022, να υποβάλλουν αιτήσεις (με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά – «Επισυναπτόμενα αρχεία»), για οικονομική …

Υποβολή δηλώσεων στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ για την οικονομική ενίσχυση θεάτρων και κινηματογράφων Read More »