93η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 10 – 16 Μαρτίου 2022 Η 93η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 10 – 16 Μαρτίου 2022 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες παρατήρησης, που είχαν ήδη διαφανεί από τις προηγούμενες εκθέσεις, επαληθεύονται ή αντιστρέφονται με την προσθήκη ολοένα και περισσότερων επικαιροποιημένων δεδομένων. Στον άξονα …

93η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου Read More »