74η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 28 Οκτωβρίου – 3 Νοεμβρίου 2021 Η 74η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 28 Οκτωβρίου – 3 Νοεμβρίου  2021 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες παρατήρησης, που είχαν ήδη διαφανεί από τις προηγούμενες εκθέσεις, επαληθεύονται ή αντιστρέφονται με την προσθήκη ολοένα και περισσότερων επικαιροποιημένων δεδομένων. …

74η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου Read More »