62η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου

Περίοδος 5 – 11 Αυγούστου 2021 Η 62η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 5 – 11 Αυγούστου  2021 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες παρατήρησης, που είχαν ήδη διαφανεί από τις προηγούμενες εκθέσεις, επαληθεύονται ή αντιστρέφονται με την προσθήκη ολοένα και περισσότερων επικαιροποιημένων δεδομένων. Στον άξονα …

62η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου Read More »