Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για τη στήριξη των κλάδων που έχουν πληγεί από την πανδημία COVID-19, η κυβέρνηση συνεχίζει την οικονομική ενίσχυση τους  παρέχοντας τη δυνατότητα υποβολής μονομερών υπεύθυνων δηλώσεων για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 στους επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού.  Προυπόθεση να ειναι εγγεγραμμένοι στην ειδική πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr

 στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έως και την 10/1/2021, και είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. Β’ 823/02.03.2021 κοινή υπουργική απόφαση, στο πλαίσιο στήριξης αυτών από τις συνέπειες της πανδημίας COVID19.

Δελτίο Τύπου Υ.Π.Ε.Κ.Υ.Π.