Ξεκίνησε η υποβολή δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και υπάγονται στην σχετική ΚΥΑ της οποίας η ισχύς παρατάθηκε με την έως τις 30 Απριλίου 2021, για τον Απρίλιο, στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ». Η δήλωση υποβάλλεται επιλέγοντας την ειδική περίπτωση «Περιπτώσεις εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες της κατηγορίας 1.1. «Άτομα Υψηλού κινδύνου» του άρθρου 1 της ΚΥΑ υπ’ αρ. 37095/1436/17‐09‐2020 (Β΄ 4011)».

Παράλληλα δόθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με τη δυνατότητα αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων με έναρξη από 12/4/2021, για τον μήνα Απρίλιο, σε επιχειρήσεις με συγκεκριμένους ΚΑΔ.

Δελτίο Τύπου Υ.Π.Ε.Κ.Υ.Π.