Κατόπιν αιτήματος του  Υπουργείου Οικονομικών, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων , προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή , χορηγείται απαλλαγή από δασμούς και ΦΠΑ εισαγωγής σε είδη που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ατομική προστασία και την αποφυγή μετάδοσης του κορονοϊού (COVID-19), καθώς και σε ιατρικές συσκευές, εξοπλισμό και υλικά που χρησιμοποιούνται από τις μονάδες βοήθειας κατά τη δράση τους στο πλαίσιο καταπολέμησης της διασποράς της πανδημίας.

Η απαλλαγή εφαρμόζεται στις εισαγωγές που πραγματοποιούνται από τις 30 Ιανουαρίου 2020 έως τις 31 Οκτωβρίου 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ (ΕΕ) 2020/491 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Απριλίου 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2020/1101 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιουλίου 2020