• Έγκριση αιτήματος απαλλαγής από δασμούς και Φ.Π.Α. των ειδών που εισάγονται για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού

Κατόπιν αιτήματος του  Υπουργείου Οικονομικών, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων , προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή , χορηγείται απαλλαγή από δασμούς και ΦΠΑ εισαγωγής σε είδη που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ατομική προστασία και την αποφυγή μετάδοσης του κορονοϊού (COVID-19), καθώς και σε ιατρικές συσκευές, εξοπλισμό και υλικά που χρησιμοποιούνται από τις μονάδες βοήθειας κατά τη δράση τους στο πλαίσιο καταπολέμησης της διασποράς της πανδημίας.

Η απαλλαγή εφαρμόζεται στις εισαγωγές που πραγματοποιούνται από τις 30 Ιανουαρίου 2020 έως τις 31 Οκτωβρίου 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ (ΕΕ) 2020/491 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Απριλίου 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2020/1101 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιουλίου 2020