Επεκτείνεται από τις 19 Απριλίου η χρήση των self-test διάγνωσης του κορωνοϊού σε μια σειρά δραστηριοτήτων του ιδιωτικού τομέα και συγκεκριμένα:

  • Λιανεμπόριο (συμπεριλαμβανομένων των σουπερμάρκετ και των καταστημάτων πώλησης τροφίμων και ποτών)
  • Εστίαση
  • Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες 
  • Μεταφορές (χερσαίες, θαλάσσιες, αεροπορικές)
  • Υπηρεσίες καθαρισμού
  • Κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής 
  • Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων

Το self-test διενεργείται μια φορά την εβδομάδα, πριν την προσέλευση του εργαζομένου στον χώρο εργασίας του και έχει ισχύ για μια εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του. 

Ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να απασχολήσει εργαζόμενο με φυσική παρουσία αν αυτός είτε δεν έχει δηλώσει αποτέλεσμα του self test, είτε έχει δηλώσει θετικό self test. 

Στις περιπτώσεις αυτές ο εργοδότης υποχρεούται να μη αποδεχθεί την παροχή της εργασίας και  απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών, έως ότου ο εργαζόμενος συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του.  

Η διαδικασία ταυτοποίησης των στοιχείων των εργαζομένων θα γίνονται μέσω αποστολής στην ΗΔΙΚΑ των στοιχείων των εργαζομένων όπως αυτά είναι καταχωρημένα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.  

Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τους εργαζομένους του για την υποχρέωσή τους να υποβληθούν σε  self-test και τις συνέπειες που θα επέλθουν αν δεν τηρηθεί η υποχρέωση. 

Προς διευκόλυνση των εργαζομένων και των εργοδοτών, η μεταβατική περίοδος για την πρώτη εφαρμογή του μέτρου παρατείνεται έως τις 2 Μαΐου 2021, οπότε ηυποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου από τους εργαζόμενους έως 24 ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που θα παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία στο τόπο εργασίας και η δήλωση του αποτελέσματος στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» πριν την προσέλευσή τους στο τόπο εργασίας ξεκινά από τη Δευτέρα 3 Μαΐου 2021.

Μέχρι και τις 2 Μαΐου 2021, τα κλιμάκια του ΣΕΠΕ κατά τους επιτόπιους ελέγχους που θα διενεργούν στο πλαίσιο του ελεγκτικού τους έργου θα παρέχουν σχετική πληροφόρηση για την εφαρμογή της ΚΥΑ σε εργοδότες και εργαζόμενους. 

Σημειώνεται ότι από τις 3 Μαΐου και εφεξής, σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων της ανωτέρω ΚΥΑ, θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από αυτή κυρώσεις.

Αναλυτικότερες  πληροφορίες για τις ρυθμίσεις επέκτασης του μέτρου και τη διαδικασία δήλωσης των αποτελεσμάτων των self test περιλαμβάνονται στο σχετικό δελτίο τύπου του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, στο οποίο επισυνάπτεται η ΚΥΑ που περιλαμβάνει τα πρότυπα των Υπεύθυνων Δηλώσεων Καταγραφής Αποτελέσματος Covid-19 και τους ΚΑΔ των δραστηριοτήτων στους οποίους επεκτείνεται το μέτρο.

Δελτίο Τύπου Υ.Π.Ε.Κ.Υ.Π.