Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση των σχετικών έκτακτων ισχυουσών διατάξεων για την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού, οι διαμένοντες σε νησιωτικές περιοχές της Χώρας, πλην Κρήτης, Εύβοιας και Λευκάδας, που υπέβαλαν σχετική αίτηση συμμετοχής σε γραπτές εξετάσεις πιστοποίησης υποψηφίων ελεγκτών ΚΤΕΟ, να μεταβούν στην Αθήνα, προκειμένου να συμμετάσχουν στις ανωτέρω, από το Σάββατο 30 Μαΐου 2020 και να επιστρέψουν στον τόπο διαμονής τους το αργότερο την Κυριακή 7 Ιουνίου 2020.

οικ 29302/2171/20-5-2020